Opis projektu

Wolontariat pracowniczy w NGO

Cele projektu:

Celem projektu jest promocja modelu wymiany kompetencji między sektorem pozarządowym i biznesem opartego o wolontariat pracowniczy.

Projekt realizowany jest w okresie: sierpień – grudzień 2019 r.

Biznes

Więcej informacji

O projekcie

O projekcie

Idea projektu

Wolontariat pracowniczy w NGO – to idea, w realizację której jako Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych włączamy się już od kilku lat. W tym roku, już po raz trzeci zachęcamy małopolskie firmy aby wspólnie zrealizować przedsięwzięcie, które pozwoli rozwijać się ich pracownikom oraz przedstawicielom organizacji pozarządowych. Jesteśmy przekonani, że również specjaliści pracujący w Państwa firmie posiadają niezwykle ciekawe kompetencje, które mogłyby wzbogacić działania lokalnych NGO. Szukamy osób, które nie tylko czują się dobrze w swojej dziedzinie ale również chcą spróbować się w nowej roli – osoby uczącej innych. Wolontariusze w ramach naszego projektu mogą w przyjaznych warunkach dowiedzieć się na czym polega praca szkoleniowca oraz spróbować swoich sił w uczeniu innych.

A tak na marginesie – czym jest wolontariat pracowniczy?

To sposób, w który biznes i instytucje mogą wspierać lokalne organizacje pozarządowe w realizacji ich misji społecznej. Przybiera on różne formy – najczęściej firmy angażują swoich pracowników aby w czasie swojej pracy pomagały organizacjom dzieląc się swoimi kompetencjami lub włączając się w różne akcje realizowane przez NGO. W ten sposób nawiązuje się współpraca trzech stron: firmy, wolontariusza – pracownika i organizacji pozarządowej.

Kto może wziąć udział w projekcie jako specjalista?

Do naszego przedsięwzięcia dołącza w pierwszej kolejności pracodawca oddelegowując swoich pracowników – wolontariuszy.

Do podjęcia się roli wolontariusza zapraszamy osoby, które:

 • szukają dla siebie nowych możliwości rozwoju zawodowego i są otwarte na wyzwania
 • chcą dowiedzieć się jak wygląda prowadzenie szkoleń i zdobyć pierwsze doświadczenia trenerskie lub doskonalić swoje kompetencje trenerskie np. wzbogacając portfolio o nowe tematy szkoleniowe czy grupy odbiorców
 • są chętne do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami
 • chcą razem ze swoją instytucja wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe i pomóc im jeszcze skuteczniej realizować ich misje

W trakcie tegorocznej edycji projektu chcemy:

* przygotować 15 wolontariuszy – pracowników do dzielenia się kompetencjami i uczenia innych np. w formie szkoleń, seminariów

* nawiązać współpracę z 5 firmami/ instytucjami

* stworzyć okazję 90 przedstawicielom organizacji pozarządowych do rozwoju kompetencji przydatnych w ich aktywności społecznej.

Dla firm

Dla firm

Zgodnie z badaniami brytyjskiej organizacji Business in the Community, pracownicy angażujący się w wolontariat, są jednocześnie bardziej zmotywowani do pracy, efektywni i przywiązani do firmy.

Wolontariat pracowniczy to wiele korzyści dla firmy, która staje się firmą odpowiedzialną społecznie. Oferujemy:

 • narzędzie do rozwoju pracowników: możliwość pracy w nowej roli i nabycia nowych kompetencji, które mogą wykorzystać w firmie lub we współpracy z klientami (możliwość prowadzenia szkoleń, aktywnych prezentacji, seminariów). Szansa rozwoju i ciągłego podnoszenia kompetencji jest jednym z decydujących czynników budowania lojalności pracownika z pracodawcą
 • unikalne narzędzie do kształtowania motywacji wewnętrznej pracowników, poczucia sensu wykonywanej pracy
 • sposobność lepszej współpracy w ramach zespołów pracowniczych, możliwość wyłonienia liderów – budowanie w firmie środowiska osób zaangażowanych, otwartych na dzielenie się kompetencjami
 • poznanie osób z innych branż, środowisk oraz sposobność do nawiązania różnorodnych relacji na polu biznesowym i społecznym
 • możliwość odstresowania się pracowników i poczucie dumy, że pracują w firmie, która podejmuje ważne działania społeczne. Pracownicy chętniej utożsamiają się z taką firmą.

CHCESZ PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE SWOICH PRACOWNIKÓW? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! WSPÓLNIE ZASTANOWIMY SIĘ NAD OBSZAREM I TEMATEM SZKOLEŃ!

TO PROSTE – WYSTARCZĄ 4 KROKI:

 1. ZGŁOSZENIE FIRMY/ UCZESTNIKA
 2. WSPÓLNY WYBÓR TEMATÓW
 3.  SZKOLENIA I MENTORING
 4. PODSUMOWANIE I POPULARYZACJA WOLONTARIATU KOMPETENCYJNEGO

Udział w szkoleniu wiąże się z wniesieniem opłaty uczestnictwa w wysokości 200 zł netto za osobę, co stanowi ok 20% wartości szkolenia. Szkolenie dofinansowane jest w 80% przez Województwo Małopolskie. Szkolenie realizowane jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Wolontariat pracowniczy w NGO”  współfinansowanym przez Województwo Małopolskie.

Jak wygląda udział w projekcie z perspektywy specjalisty? ZOBACZ W ZAKŁADCE: Dla specjalistów

WIĘCEJ INFORMACJI I FORMULARZ POD LINKIEM: http://bis-krakow.pl/2019/09/17/zzaproszenie-festiwal-szkolen-zostan-trenerem/

Dla specjalistów

Dla specjalistów

Do podjęcia się roli specjalisty zapraszamy osoby, które:

 • szukają dla siebie nowych możliwości rozwoju zawodowego i są otwarte na wyzwania
 • chcą dowiedzieć się, jak wygląda prowadzenie szkoleń i zdobyć pierwsze doświadczenia trenerskie lub doskonalić swoje kompetencje trenerskie np. wzbogacając portfolio o nowe tematy szkoleniowe czy grupy odbiorców
 • są chętne do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami
 • chcą razem ze swoją instytucją wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe i pomóc im jeszcze skuteczniej realizować ich misje.

Jak skorzystam, zostając specjalistą? Korzyści jest kilka, między innymi:

 • rozwiniesz swoje kompetencje – pomożemy Ci przygotować się do prowadzenia krótkich działań edukacyjnych (krótkich szkoleń, seminariów, interesujących wykładów)
 • zdobędziesz pierwsze doświadczenie trenerskie prowadząc szkolenie lub seminarium w tematyce, która jest Ci bliska
 • dowiesz się, jakie są Twoje mocne strony, a nad czym warto pracować, aby dalej doskonalić się w przekazywaniu wiedzy
 • sprawdzisz czy w ogóle uczenie innych jest dla Ciebie – czy sprawia Ci to radość i czy warto inwestować dalej w ten kierunek rozwoju
 • i wreszcie pomożesz rozwijać się innym!

Jak wygląda udział w projekcie z perspektywy specjalisty?

 1. etap – przygotowanie wolontariuszy do prowadzenia szkoleń

W tegorocznej edycji przewidziano dwie ścieżki uczestnictwa dla wolontariuszy pracowniczych:

 • Ścieżka dla początkujących szkoleniowo wolontariuszy kompetencyjnych

Pierwsza ze ścieżek jest podstawową formą udziału w projekcie i skierowana jest do osób, które są specjalistami w swojej dziedzinie ale nie posiadają jeszcze przygotowania i doświadczenia niezbędnego do prowadzenia szkoleń. Ścieżka ta przewiduje pełne przygotowanie wolontariuszy do opracowania autorskiego scenariusza szkolenia i jego poprowadzenia. W ramach przygotowania wolontariusze wezmą udział w 3 dniach szkolenia (24 godziny dydaktyczne), które pozwoli im na zaplanowanie oraz realizację autorskiego szkolenia w dziedzinie, w której są specjalistami.

 • szkolenie 18 października 2019 (8 godzin szkoleniowych) –   tematyka: etapy przygotowania szkolenia, zasady pracy z grupą podczas szkolenia
 • spotkanie indywidualne z mentorem poświęcone wyborowi tematu szkolenia dla NGO oraz wstępnemu opracowaniu programu szkolenia
 • szkolenie 24-25 października 2019 (16 godzin szkoleniowe) – tematyka: uczenie się dorosłych, techniki i metody szkoleniowe, zasady konstruowania programów szkoleń
 • wsparcie mentora w opracowaniu ostatecznego programu szkolenia i niezbędnych materiałów (np. opis szkolenia, materiały edukacyjne)

Udział w części szkoleniowej wiąże się z wniesieniem opłaty uczestnictwa w wysokości 200 zł za osobę co stanowi ok 20% wartości szkoleniaSzkolenie dofinansowane jest w 80% przez Województwo Małopolskie.

 • Ścieżka dla zaawansowanych szkoleniowo wolontariuszy kompetencyjnych

Druga ścieżka uczestnictwa opracowana została dla zaawansowanych szkoleniowo wolontariuszy i dotyczy osób, które posiadają już przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Grupom tym zaproponowane zostanie zatem najbardziej odpowiednie dla nich indywidualne wsparcie mentoringowe (min. 1 ok. 1,5 godzinne spotkanie).

2. etap – szkolenie dla NGO prowadzone przez wolontariuszy

Przeprowadzenie jednego szkolenia lub seminarium dotyczącego tematyki, w której specjalizuje się wolontariusz, skierowanego do przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych. Szkolenie lub seminarium powinno trwać od 4 – 8 godzin (czas trwania zależny od tematyki i preferencji wolontariusza).

Za organizację szkolenia, jego promocję i rekrutację uczestników odpowiada Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Uczestnicy szkoleń zostaną poinformowani, że działania edukacyjne, w których biorą udział są realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego współpracujących firm oraz, że szkolenia prowadzone są przez wolontariuszy specjalistów w swoich dziedzinach stawiających pierwsze kroki w prowadzeniu szkoleń. Działacze NGO to ludzie otwarci – chętnie uczą się od innych ale też wspierają innych w uczeniu się. Będą więc świetną grupą do stawiania pierwszych trenerskich kroków.

Warunki uczestnictwa:

WYPEŁNIJ FORMULARZ. ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU. *

* w przypadku wielu zgłoszeń, o przyjęciu do programu decyduje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Do programu zakwalifikują się osoby z najciekawszymi tematami.

Udział w szkoleniu wiąże się z wniesieniem opłaty uczestnictwa w wysokości 200 zł netto za osobę, co stanowi ok 20% wartości szkolenia. Szkolenie dofinansowane jest w 80% przez Województwo Małopolskie. Szkolenie realizowane jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Wolontariat pracowniczy w NGO”  współfinansowanym przez Województwo Małopolskie.

WIĘCEJ INFORMACJI I FORMULARZ POD LINKIEM: http://bis-krakow.pl/2019/09/17/zzaproszenie-festiwal-szkolen-zostan-trenerem/

Festiwal szkoleń dla NGO 2019

Festiwal szkoleń dla NGO

to okazja do wymiany kompetencji oraz wspólnego uczenia się ludzi biznesu i organizacji pozarządowych.

Specjaliści – pracownicy krakowskich firm, już po raz 3 przygotują dla działaczy społecznych serię szkoleń, w trakcie których podzielą się swoimi zawodowymi doświadczeniami. Dla działaczy NGO będzie to okazja do rozwoju i doskonalenia w wybranych przez siebie tematach. Dla wolontariuszy pracowniczych – możliwość rozwoju własnych umiejętności związanych z prowadzeniem szkoleń.

Do udziału w Festiwalu szkoleń dla NGO zapraszamy:

 • członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych
 • działaczy grup nieformalnych, aktywistów społecznych działających na terenie Województwa Małopolskiego

Szkolenia będą odbywały się od 18 listopada do 7 grudnia 2019.

Program szkoleń zostanie podany w późniejszym terminie!

Tymczasem zachęcamy do sprawdzenia w zakładce ARCHIWUM jakie szkolenia odbyły się w zeszłym roku.

 
A co się wydarzyło w 2017 i 2018?

W poprzednich edycjach projektu wypracowaliśmy:

2017

 • przedstawiciele 56 firm i NGO zwiększyli wiedzę na temat idei i zasad organizacji wolontariatu pracowniczego, w szczególności wolontariatu kompetencyjnego.
 • wspólnie z 5 małopolskimi firmami wypracowaliśmy, przetestowaliśmy oraz upowszechniliśmy model współpracy w oparciu pracowniczy wolontariat kompetencyjny
  • CISCO Systems
  • Orange Polska
  • BIM Point Sp. z o.o.
  • SAROTA PR
  • Biuro Edukacji i Finansów Sp. z o. o.

MODEL WSPÓŁPRACY DO POBRANIA TUTAJ

 • przygotowaliśmy 13 specjalistów – pracowników do dzielenia się kompetencjami i uczenia innych np. w formie szkoleń, seminariów
 • stworzyliśmy okazję 96 przedstawicielom organizacji pozarządowych do rozwoju kompetencji przydatnych w ich aktywności społecznej
 • W ramach „Festiwal szkoleń dla NGO” przeprowadzonych zostało 10 szkoleń:
  1. Jak dobrze wyglądać na Facebook’u? Sposoby na grafiki społecznościowe naszej organizacji /04.12.2017 r., 4 godziny szkoleniowe, prowadząca: Małgorzata Spasiewicz – Bulas, Biuro Edukacji i Finansów Sp. z o. o./
  2. Outlook i samodzielne rozwiązywanie podstawowych problemów komputerowych – nieodkryte możliwości! /4.12.2017 r., 4 godziny szkoleniowe, prowadząca: Ewa Dziegieć, Cisco Systems, Inc./
  3. Projektowanie działań ekonomicznych w organizacji pozarządowej /5.12.2017 r., 4 godziny szkoleniowe, prowadząca: Marianna Starzyk, Biuro Edukacji i Finansów Sp. z o. o./
  4. Efektywne spotkania projektowe – marzenia czy rzeczywistość? /6.12.2017 r., 4 godziny szkoleniowe, prowadząca: Sara Szeremeta, Cisco Systems, Inc./
  5. Przechowywanie i zarządzanie danymi w chmurze /7.12.2017 r., 4 godziny szkoleniowe, prowadzący: Jędrzej Bulas, BIM Point Sp. Z o.o./
  6. Facebook, czy Instagram? Które media społecznościowe wybrać? /7.12.2017 r., 4 godziny szkoleniowe, prowadząca: Marta Chrobak, Cisco Systems, Inc./
  7. Praca zdalna – szansa dla Ciebie i zespołu /8.12.2017 r., 8 godzin szkoleniowych, prowadzące: Irmina Kalka, Lena Konstanciak, Cisco Systems, Inc./
  8. ABC prowadzenia spotkań on – line /8.12.2017 r., 4 godziny szkoleniowe, prowadząca: Daria Misiak, Cisco Systems, Inc./
  9. ABC współpracy z mediami /9.12.2017 r., 8 godzin szkoleniowych, prowadząca: Karolina Pluta, SAROTA PR/
  10. Opanuj przestrzeń – „mapowanie” dla początkujących /11.12.2017 r., 8 godzin szkoleniowych, prowadząca: Dominika Sztwiertnia, BIM Point Sp. z o.o./

2018

 • zorganizowaliśmy  13 szkoleń, w których wzięło udział 109 uczestników,  przedstawicieli 57 NGO i grup nieformalnych.
 • przygotowaliśmy 12 specjalistów – pracowników  z 9 firm do dzielenia się kompetencjami i uczenia innych np. w formie szkoleń, seminariów
 • do udziału w projekcie w pozyskanych zostało do współpracy 11 firmy i instytucji, które zadeklarowały gotowość do włączenia się w realizację projektu:
  1. Apply Capnor Poland
  2. Alexander Mann Solutions Polska
  3. MMS EDUKACJA
  4. Harcownia
  5. log-inn
  6. Fundacja Współpracy Polsko-ukraińskiej U-WORK
  7. BIURO EDUKACJI I FINANSÓW
  8. STAY-KRK
  9. Zerochaos
  10. Cisco Systems Poland
  11. Małopolski Instytut Kultury

Zrealizowano 13 szkoleń:

 1. Udany start – jak przygotować program wdrożeniowo-adaptacyjny dla nowych członków zespołu NGO /20.11.2018, 4,5 godziny szkoleniowe, prowadząca: Aneta Krupa, Alexander Mann Solutions Polska /
 2. Zwinnie i turkusowo – o efektywnym prowadzeniu spotkań zespołu /21.11.2018, 4 godziny szkoleniowe, prowadząca: Anna Kryczka, Apply Capnor Poland /
 3. Działalność gospodarcza w zasięgu ręki /21.11.2018, 5 godzin szkoleniowych, prowadząca: Marianna Starzyk, BIURO EDUKACJI I FINANSÓW/
 4. Świadome i efektywne delegowanie zadań /22.11.2018, 4 godziny szkoleniowe, prowadząca: Monika Salisbury, Alexander Mann Solutions Polska /
 5. Kulisy współpracy, czyli jak role w grupie budują zespół /26.11.2018, 4 godziny szkoleniowe, prowadzący: Joanna Hajduk, Sebastian Wacięga, Małopolski Instytut Kultury/
 6. Jak uszczęśliwiać darczyńców i odbiorców? /26.11.2018, 4 godziny szkoleniowe, prowadząca: Marta Materska, MMS EDUKACJA/
 7. Myślenie strategiczne – czynność powszednia /27.11.2018, 4 godziny szkoleniowe, prowadząca: Anna Miodyńska, Małopolski Instytut Kultury/
 8. Ogród społeczny – pakiet wiedzy i umiejętności na dobry początek /27.11.2018, 4 godziny szkoleniowe, prowadząca: Agnieszka Dziewitek, BIURO EDUKACJI I FINANSÓW/
 9. Nie taka zmiana straszna… – skuteczne zarządzanie zmianą /29.11.2018, 4 godziny szkoleniowe, prowadzący: Szymon Wąsowicz, log-inn/
 10. Obcokrajowiec-pracownik w NGO – zasady i możliwości zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. /3.12.2018, 4 godziny szkoleniowe, prowadzący: Aneta Maciejewska, STAY-KRK, Rafał Grabowski, Fundacja Współpracy Polsko-ukraińskiej U-WORK/
 11. Jak nie pisać wniosków unijnych? /4.12.2018, 4,5 godziny szkoleniowe, prowadząca: Monika Wąsowicz, BIURO EDUKACJI I FINANSÓW/
 12. Pieniądze leżą w internecie, czyli o pozyskiwaniu funduszy i redukcji kosztów w NGO /5.12.2018, 5 godzin szkoleniowych, prowadzący: Leszek Szklarczyk, Alexander Mann Solutions Polska/
 13. Efektywne spotkania projektowe – marzenia czy rzeczywistość? /6.12.2018, 4,5 godziny szkoleniowe, prowadząca: Sara Szeremeta, Cisco Systems Poland/
Kontakt

Kontakt

Koordynatorka projektu, specjalistka ds. promocji i rekrutacji:

Katarzyna Wychowaniec
katarzyna.wychowaniec@bis-krakow.pl
kom 797-917-904

Animatorka współpracy:

Joanna Czarnik 
joanna.czarnik@bis-krakow.pl
kom 883-776-370

AKTUALNOŚCI: