Opis projektu

Wolontariat pracowniczy szansą dla NGO

Cele projektu:
Za cel stawiamy sobie rozwój kompetencji związanych z prowadzeniem wolontariatu pracowniczego wśród małopolskich NGO i biznesu oraz przygotowanie do współpracy konkretnych organizacji i firm. Projekt trwa od maja do grudnia 2016 roku.

Więcej informacji

Geneza

Geneza

Wg badań „Kondycja sektora…, 2015”  w ciągu dwóch poprzednich lat tylko 7% organizacji podjęło współpracę z biznesem w formule wolontariatu pracowniczego!  Tylko 14% NGOs deklaruje, że ich relacje z firmami mają częsty i regularny charakter.

Tematykę związaną z rozwijaniem współpracy między NGO i biznesem podjęliśmy w ramach pierwszej edycji projektu, realizowanej w 2015 r. Zeszłoroczna konferencja dotycząca wolontariatu pracowniczego przyniosła wiele inspiracji, pierwsze pomysły na wspólne działania, a także ważny wniosek iż potrzebujemy dalszych spotkań i nawiązywania kontaktów. Stąd pomysł na kontynuację projektu.

W trakcie tegorocznej edycji projektu chcemy:
•    wspólnie przyjrzeć się możliwościom współpracy dwóch sektorów, poznać różnorodne formy wolontariatu pracowniczego, zdobyć inspiracje do własnych działań
•    zwiększyć kompetencje przedstawicieli organizacji pozarządowych związane z organizacją wolontariatu pracowniczego oraz nawiązywaniem w tym zakresie współpracy z firmami
•    stworzyć okazję do budowania partnerstw i planowania wspólnych projektów

O projekcie

O projekcie


Kluczowe założenia:

– minimum 35 przedstawicieli organizacji i biznesu weźmie udział w networkingu. 3 spotkania będą okazją do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz inicjowania współpracy. Będzie to okoliczność sprzyjająca szerzenia wiedzy na temat różnych form wolontariatu pracowniczego. Uczestnikom nie zabraknie inspiracji i dobrych praktyk.
– 8 organizacji przygotuje program wolontariatu pracowniczego.  Chętne organizacje zapraszamy do udziału w programie, który pozwoli zdobyć nową wiedzę i umiejętności oraz wykorzystać nowe kompetencje w praktycznym działaniu. Dzięki udziałowi w szkoleniu oraz wsparciu doradcy i animatora organizacje opracują swoją ofertę wolontariatu pracowniczego oraz nawiążą kontakty z małopolskimi firmami. Do udziału w kompleksowym programie zapraszamy przede wszystkim organizacje, które nie mają jeszcze strategii współpracy z biznesem i chcą nawiązać pierwsze kontakty.

W perspektywie długofalowej nasze działania przyczynią się do nawiązywania trwalszej współpracy małopolskich NGOs z biznesem oraz wzrostu liczby firm i organizacji realizujących programy wolontariatu pracowniczego.

Kontakt

Kontakt

Animatorka współpracy
Joanna Czarnik
joanna.czarnik@bis-krakow.pl
kom 883-776-370

Koordynatorka projektu
Agnieszka Kałużna
agnieszka.kaluzna@bis-krakow.pl

Aktualności