Opis projektu

Więcej Pomysłów na Współpracę – opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Cele projektu:

Celem projektu jest wspólne, oddolne wypracowanie założeń do  Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 we współpracy z krakowskimi organizacjami pozarządowymi i urzędnikami jednostek miejskich, które współpracują na różnym polu z NGO.

Więcej informacji

Spotkania konsultacyjne z NGO

Spotkania konsultacyjne z NGO

W ramach realizacji projektu krakowskie organizacje pozarządowe wzięły udział w spotkaniach poświęconych opracowaniu nowego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 na których podzieliły się swoimi pomysłami, doświadczeniem, wnioskami z poprzednich lat współpracy z Miastem.

W ramach projektu odbyło się 10 spotkań konsultacyjnych dla organizacji pozarządowych z następujących tematów:

 • „ Kultura i sztuka”
 • „Pomoc społeczna i osoby z niepełnosprawnością”
 • „Seniorzy”
 • „Rewitalizacja, przestrzeń, Nowa Huta”
 • „Młodzież i edukacja”
 • „Sport, zdrowie, profilaktyka”
 • „Antydyskryminacja, mniejszości, prawa kobiet, prawa człowieka”
 • „Polityka lokalowa i korzystanie z mienia gminy”
 • „Tworzenie warunków do współpracy NGO i biznesu”
 • „NGO nie współpracujące dotąd z miastem”
 • Spotkanie „ostatniej szansy”

Podsumowanie spotkań dostępne poniżej:

bit.ly/podsumowanie_spotkań

Wydarzenie na FB

Zakończyliśmy kilkumiesięczny proces konsultacji i prac zespołu merytorycznego.
Projektem założeń do nowego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022 zajmą się teraz wydziały miejskie i Biuro MOWIS , konsultując projekt dokumentu także z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Trzymamy kciuki i zachęcamy do zapoznania się z efektami wykonanych w projekcie prac i wypracowanymi dokumentami:


http://bit.ly/WPW_KRK

O projekcie

O projekcie

Celem projektu jest poprawa jakości procesu tworzenia polityk publicznych przez Gminę Miejską Kraków, oraz zwiększenie wiedzy interesariuszy Wieloletniego Programu Współpracy (przedstawicieli UMK i środowiska NGO) nt. jakości współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu zaplanowano badanie ewaluacyjnego Wieloletniego Programu Współpracy obowiązującego w latach 2015 – 2018 oraz szereg działań konsultacyjnych służących wypracowaniu celów i założeń do nowego WPW, w tym pracę Zespołu ds. WPW, 10 spotkań konsultacyjnych, konsultacje „mimochodem”, kampanię promocyjną w środkach komunikacji miejskiej i sondę wśród mieszkańców nt. nowych zadań, które powinny realizować NGO. Planujemy włączyć w konsultacje społeczne min. 120 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Krakowie oraz 15 urzędników. Zadanie będzie realizowane w terminie od 5 kwietnia do 17 września 2018r.

Projekt „Opracowania Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022” realizowany jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Federację Małopolska Pozarządowa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

ngo.krakow.pl/

www.krakow.pl

Kontakt

Kontakt

Koordynatorka projektu:
Katarzyna Wychowaniec
tel. 797 917 904
e-mail: katarzyna.wychowaniec@bis-krakow.pl

Aktualności