Opis projektu

Więcej Pomysłów na Współpracę – opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Cele projektu:

Celem projektu jest wspólne, oddolne wypracowanie założeń do  Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 we współpracy z krakowskimi organizacjami pozarządowymi i urzędnikami jednostek miejskich, które współpracują na różnym polu z NGO.

Więcej informacji

Spotkania konsultacyjne z NGO

Spotkanie konsultacyjne z NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w spotkaniach poświęconych opracowaniu nowego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.
Podzielcie się z nami pomysłami, doświadczeniem, wnioskami z poprzednich lat współpracy z Miastem w Waszej działalności.
Co zmienić? Co poprawić? Co dodać? Czego unikać?
Wierzymy, że razem mamy więcej pomysłów na współpracę.
Spotkania poprowadzą doświadczone animatorki, aktywnymi i kreatywnymi metodami warsztatowymi.
Wypowiedz się! Twój głos jest ważny dla przyszłości krakowskich NGO! Wybierz najbardziej interesujący Twoją organizację temat i przyjdź na spotkanie.

Harmonogram najbliższych spotkań:

  • 25.05.2018 PIĄTEK godz. 17-20, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18, I p. temat: „ Kultura i sztuka”
  • 29.05.2018 WTOREK godz. 17-20, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18, I p. temat: „Ochrona Środowiska i Ekologia”
  • 05.06.2018 WTOREK godz. 13-16, Centrum Obywatelskie, Reymonta 20, sala 040, temat: „Pomoc społeczna i osoby z niepełnosprawnością”
  • 06.06.2018 ŚRODA godz. 10-13, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Krasickiego 18, I p. temat: „Seniorzy”
  • 07.06.2018 CZWARTEK, godz. 17-20, Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Os. Centrum C 10, sala nr 6, temat : „Rewitalizacja, przestrzeń, Nowa Huta”
    Wkrótce podamy tematykę kolejnych pięciu terminów!

Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkania:

Mailem: biuro@malopolskiengo.pl
Telefonicznie: 505 343 132

Wydarzenie na FB

O projekcie

O projekcie

Celem projektu jest poprawa jakości procesu tworzenia polityk publicznych przez Gminę Miejską Kraków, oraz zwiększenie wiedzy interesariuszy Wieloletniego Programu Współpracy (przedstawicieli UMK i środowiska NGO) nt. jakości współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu zaplanowano badanie ewaluacyjnego Wieloletniego Programu Współpracy obowiązującego w latach 2015 – 2018 oraz szereg działań konsultacyjnych służących wypracowaniu celów i założeń do nowego WPW, w tym pracę Zespołu ds. WPW, 10 spotkań konsultacyjnych, konsultacje „mimochodem”, kampanię promocyjną w środkach komunikacji miejskiej i sondę wśród mieszkańców nt. nowych zadań, które powinny realizować NGO. Planujemy włączyć w konsultacje społeczne min. 120 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Krakowie oraz 15 urzędników. Zadanie będzie realizowane w terminie od 5 kwietnia do 17 września 2018r.

Projekt „Opracowania Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022” realizowany jest przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Federację Małopolska Pozarządowa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

ngo.krakow.pl/

www.krakow.pl

Kontakt

Kontakt

Koordynatorka projektu:
Katarzyna Wychowaniec
tel. 797 917 904
e-mail: katarzyna.wychowaniec@bis-krakow.pl

Aktualności