Opis projektu

Święto Organizacji Pozarządowych. Krakowski Festiwal Organizacji Pozarządowych

Cel projektu:
Głównym celem Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych była promocja krakowskich NGOsów oraz budowanie pozytywnego wizerunku III sektora wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

Więcej informacji

Tydzień Otwarty

Poznaj III sektor

– to idea Święta Organizacji Pozarządowych – Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych. W ramach realizacji projektu mieszkańcy stolicy Małopolski w roku 2017 mogli wziąć udział w atrakcyjnych wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych, społecznych przygotowanych przez lokalne fundacje i stowarzyszenia w ich siedzibach. Preambułę do wydarzenia stanowiła debata na temat kondycji III sektora.  

Dzięki Świętu Organizacji Pozarządowych Mieszkańy i Mieszkanki Krakowa:

– zobaczyli, czym zajmują się organizacje pozarządowe w mieście,
– spędzili czas, rozwijając zainteresowania,
– poznali innych mieszkańców o podobnych zainteresowaniach.

Co się działo? 

W ramach Tygodnia Otwartego, w okresie od 25 listopada do 2 grudnia 2017 r. organizacje pozarządowe organizowały warsztaty, spotkania, prezentacje w swoich siedzibach.

Szczegóły na Facebooku – Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych 2017.

Geneza

Geneza

Kraków może się poszczycić prężnym i stale rozwijającym się środowiskiem pozarządowym. W mieście zarejestrowanych jest blisko 4 tysiące organizacji pozarządowych. Mimo, że oferta organizacji pozarządowych dotyczy ważnych obszarów codziennego życia Krakowian, to wiedza mieszkańców na temat organizacji oraz prowadzonych przez nie działań jest bardzo uboga. NGO mają problem z efektywnym informowaniem o swoich osiągnięciach.
Skutkuje zmniejszeniem efektywności działań NGOsów powodując trudności z docieraniem do beneficjentów oraz z pozyskiwaniem partnerów, sponsorów, darczyńców itp. Odbija się na kondycji społeczeństwa obywatelskiego.

Zauważamy potrzebę zwiększania działań na rzecz wzmacniania rozpoznawalności i poprawy
wizerunku krakowskich NGO.

O projekcie

O projekcie

Projekt „Święto Organizacji Pozarządowych. Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych” to oferta inna niż dotychczasowe tego typu przedsięwzięcia. Zakładała realizację tego wydarzenia w formie tygodniowego Festiwalu obejmującego szeroko zakrojoną akcję edukacyjną i promocyjną, imprezy w przestrzeni publicznej, oraz szereg imprez realizowanych w siedzibach NGO w ramach Tygodnia Otwartego. NGOsy miały możliwość szerokiej prezentacji swojej oferty i nawiązania współpracy z mieszkańcami i mieszkankami. Całość projektu została zaplanowana i zrealizowana w sposób społecznościowy i partycypacyjny.

Projekt realizowany był przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Federację Małopolska Pozarządowa oraz Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu. Był on dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Aktualności