Opis projektu

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej. Projekt MOWES KOM realizowany jest od sierpnia 2016 do stycznia 2020. Projekt MOWES MZ realizowany jest od sierpnia 2016 do października 2022.

Więcej informacji

Oferta

Oferta

Zespół BIS wspiera wiedzą i doświadczeniem osoby i grupy nieformalne, które:

•    chcą założyć i/lub prowadzić stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną lub inny podmiot ekonomii społecznej,

•    chcą zorganizować sobie i/lub grupie miejsce pracy i poszukują na to środków,
•    zamieszkują lub chcą działać na terenie Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego lub powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

Pomożemy:
•    sprawdzić potrzeby grup dla których planowane są działania,
•    w kwestiach formalno-prawnych (np. statut, KRS),
•    przygotować się do  prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej,
•    poukładać plany i priorytety grupy oraz zaplanować rozwój grupy,
•    nawiązać kontakty z osobami, instytucjami poszukującymi partnerów do współpracy.

Z czego można skorzystać?
Każda grupa jest inna, każda ma wyjątkowe możliwości, plany, oczekiwania. Proponujemy kompleksowe podejście i możliwość korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi. Najważniejsze spośród nich to:

Diagnoza. Czasem najlepsze pomysły mogą nie spotkać się z oczekiwaniami odbiorców. Dlatego tak ważne jest właściwe ich rozpoznanie, szczególnie jeśli planujemy podejmować działania ekonomiczne. Nasz zespół socjologów pomoże zweryfikować wstępne pomysły odnośnie działań, odbiorców, czy celów grupy.

Przedsięwzięcie. A jeśli już wstępnie wiecie „co” i z „kim”, udział w projekcie da Wam możliwość:
•    realizacji przedsięwzięcia bez zmartwienia skąd weźmiecie na nie pieniądze,
•    sprawdzenia jak Wam się razem działa,
•    sprawdzenia, czy Wasz pomysł na działania jest atrakcyjny dla odbiorców.

Szkolenia wstępne pomogą zrozumieć, czym są i jak działają podmioty ekonomii społecznej, kiedy warto zakładać fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię pracy, czy spółdzielnię socjalną.

Szkoła Liderów. Na liderach spoczywa duża odpowiedzialność. Wymaga się od nich umiejętności skoordynowania pracy zespołu, podtrzymywania motywacji, czy nawiązywania współpracy z partnerami. Oczekuje się też szerszego spojrzenia na społeczność, dobrego rozpoznania możliwości, wiedzy. W ramach „Szkoły” chcemy wzmocnić umiejętności liderów od których zależy jak funkcjonuje zespół podmiotu ekonomii społecznej.

Doradztwo w zakresie powoływania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej np. prawne, księgowe.

Sieciowanie to możliwość spotkania ludzi o podobnych celach, pomysłach lub poszukujących swojego miejsca, chcących dołączyć do jakiejś grupy, gotowych do pracy i współpracy. To także możliwość poznania doświadczeń osób i grup, które realizują działania podobne do Waszych.

Każda grupa pracuje z animatorką planując indywidualnie swoją ścieżkę wsparcia.

Zgłoszenia od  przedstawicieli grup z:

 • Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego przyjmowane są za pośrednictwem wypełnionego formularza i przesłanego mejlem na adres: rekrutacja.kom@bis-krakow.pl lub
 • powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego przyjmowane są za pośrednictwem wypełnionego FORMULARZA

Po przesłaniu formularzy zgłoszeniowych zaprosimy Państwa na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty:

Sprawozdanie MOWES_KOM_MZ_2016-2017

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin animacji lokalnej KOM

Oświadczenie Kandydata/tki KOM

Dla kogo

mapa-mowesDla kogo

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest dostępna dla osób i instytucji, które działają bądź mieszkają na terenie Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego, powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego, w tym:

Dla osób i grup nieformalnych, które:
•    chcą założyć i/lub prowadzić stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną lub inny podmiot ekonomii społecznej,
•    chcą zorganizować sobie i/lub grupie miejsce pracy i poszukują na to środków.

Pomożemy:
•    zdiagnozować potrzeby grup dla których planowane są działania,
•    w kwestiach formalno-prawnych (np. statut, KRS),
•    przygotować się do  prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej,
•    poukładać plany i priorytety grupy oraz zaplanować rozwój grupy,
•    nawiązać kontakty z osobami, instytucjami poszukującymi partnerów do współpracy.

Stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych lub inne podmiotów ekonomii społecznej, które chcą rozwijać ofertę ekonomiczną i zatrudniać pracowników.
Pomożemy:
•    doskonalić działania, sprofesjonalizować, poprawić konkurencyjność, opracować strategię rozwoju, udoskonalić zarządzanie, rozwinąć ofertę, stworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Przykładowe wsparcie:
•    szkolenia jednodniowe m.in. prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej, sprawozdawczość i marketing,
•    cykl szkoleń dot. prowadzenia i zarzadzania podmiotem ekonomii społecznej wraz z wizytą studyjną,
•    doradztwo (m.in. w zakresie prawa, finansowanie, prowadzenia działalności,
•    wsparcie w pozyskiwaniu pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej,
•    dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
•    granty dla podmiotów ekonomii społecznej do 10 000 złotych.
Rodzaj wsparcia uzależniony jest od formy podmiotu ekonomii społecznej i rozwoju oraz potrzeb.

Samorządów, które chcą wspierać przedsiębiorczość społeczną, rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi,  tworzyć miejsca pracy.

Przedsiębiorców otwartych na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej.

Informacje o ofercie Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Punktach Coworkingu Społecznego w zakładce kontakt.

Oferta www.es.malopolska.pl

Partnerzy

Partnerzy

Partnerami oferty MOWES są: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.


Partnerstwo uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 3 marca 2016 r. Działania MOWES są realizowane w zgodzie ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 roku.

Kontakt

Informacje o ofercie dostępnej dla każdej z grup udzielana są Punktach Coworkingu Społecznego
•    dla osób i instytucji z Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego

FRDL MISTiA
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel. 12 633-51-54 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00
www.mistia.org.pl

• dla osób i instytucji z powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 623-06-35 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00
www.armz.pl

Spółdzielnia Socjalna Opoka

Olkusz, ul. Floriańska 2
tel. 32 307-02-67 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00
www.opokas.pl

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Pracownicy  Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dostępni są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu i miejsca spotkania (istnieje możliwość spotkania w terenie).

Kontakt

Tel. / fax 12 412 15 24

biuro@bis-krakow.pl

Chromniak Ewa – ewa.chromniak@bis-krakow.pl

Ćwiżewicz Małgorzata – malgorzata.cwizewicz@bis-krakow.pl

Glińska Olga – olga.glinska@bis-krakow.pl 

Klewska Małgorzata – malgorzata.klewska@bis-krakow.pl

Kobylec Dorota – dorota.kobylec@bis-krakow.pl

Korbus- Then Lidia – lidia.korbus@bis-krakow.pl

Marzec Marta – marta.marzec@bis-krakow.pl

Matuszyńska – Dziewitek Agnieszka  – agnieszka.dziewitek@bis-krakow.pl

Ryłko Ewa –  ewa.rylko@bis-krakow.pl

Wąsowicz Monika – monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe

Brak aktualnych zapytań ofertowych

_____________________________________________

Archiwalne zapytania ofertowe

W ramach procedury przeprowadzono rozeznania rynku na realizację poniższych usług w zakresie:

 • 12.07.2019. Usługa zapewnienia wyżywienia

18/2019/RR/MZ/BIS_ZAPYTANIE_OFERTOWE_POSIŁKI_wiz_stud

18/2019/RR/MZ/BIS_FORMULARZ_OFERTY_POSIŁKI_wiz_stud

_____________________________________________

 • 12.07.2019. Usługa noclegu ze śniadaniem

17/2019/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_NOCLEG_MZ

17/2019/RR/MZ/BIS_formularz_oferty_WIZYTA_STUDYJNA_NOCLEG_MZ

_____________________________________________

 • 18.06.2019. WYNIKI POSTEPOWANIA MOWES/13/KOM/BIS

MOWES/13/KOM/BIS_WYNIKI

______________________________________________

 • 13.06.2019. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/07/MZ/BIS

MOWES/07/MZ/BIS_WYNIKI

______________________________________________

 • 11.06.2019. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/12/KOM/BIS

MOWES/12/KOM/BIS_WYNIKI

_____________________________________________

 • 07.06.2019. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/10/KOM/BIS

MOWES/10/KOM/BIS_WYNIKI

_____________________________________________

 • 07.06.2019. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/11/KOM/BIS

MOWES/11/KOM/BIS_WYNIKI

_____________________________________________

 • 04.06.2019. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego – promocja (14.06.2019) – szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych).

MOWES/07/MZ/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

_____________________________________________

31.05.2019. przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego – Festyn inny niż zwykle (12.06) – szkolenie 5 godzinne (9-13).

MOWES/13/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

_____________________________________________

 • 30.05.2019. Przeprowadzenie warsztatu dla seniorów dotyczącego praktycznego wykorzystania ziół (12.06.2019).

MOWES/12/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

_____________________________________________

 • 28.05.2019. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego – storytelling w dniu 8 czerwca 2019 (szkolenie jednodniowe).

MOWES/11/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

______________________________________________

 • 23.05.2019. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/06/MZ/BIS

MOWES/06/MZ/BIS_WYNIKI

_____________________________________________

 • 22.05.2019. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego – promocja na FB (01.06.2019) – szkolenie jednodniowe.

MOWES/10/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

_____________________________________________

 • 16.05.2019. Usługa cateringowa-kanapki

16/2019/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_POCZĘSTUNEK_KANAPKI_DORADZTWO_JST

16/2019/RR/MZ/BIS_formularz_oferty_POCZĘSTUNEK_KANAPKI_DORADZTWO_JST

_____________________________________________

 • 16.05.2019. Usługa cateringowa-kanapki

37/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_POCZĘSTUNEK_KANAPKI_DORADZTWO_JST

37/2019/RR/KOM/BIS_formularz_oferty_POCZĘSTUNEK_KANAPKI_DORADZTWO_JST_KOM

_____________________________________________

 • 11.05.2019. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego – promocja na FB (25.05.2019) – szkolenie jednodniowe (5 godzin dydaktycznych).

MOWES/06/MZ/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

_____________________________________________

 • 10.05.2019. Zakup artykułów spożywczych.

36/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

36/2019/RR/KOM/BIS_formularz oferty_ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

___________________________________________

 • 03.04.2019. Usługa gastronomiczna-obiady-wizyta studyjna Warszawa.

35_2019_RR_KOM_ZAPYTANIE_OFERTOWE_obiady_wiz_studyjna_Warszawa

35_2019_RR_KOM_FORMULARZ_OFERTY_obiady_wiz_studyjna_Warszawa

_____________________________________________

 • 03.04.2019. Usługa hotelarsko-gastronomiczna -noclegi z wyżywieniem-wizyta studyjna Warszawa.

34_2019_RR_KOM_zapytanie_ofertowe_wizyta_stud_noclegi_z_wyżywieniem

34_2019_RR_KOM_formularz_oferty_noclegi_z_wyżywieniem

____________________________________________

 • 27.03.2019. Wynajem sali szkoleniowej.

33/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYNAJEM_SALI_W_NIEPOŁOMICACH_KOM

33/2019/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYNAJEM SALI_W NIEPOŁOMICACH_KOM

____________________________________________

 • 07.03.2019. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/05/MZ/BIS

MOWES/05/MZ/BIS_WYNIKI

_____________________________________________

 • 04.03.2019. Usługi hotelowe – noclegi ze śniadaniem.

32/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_NOCLEGI_I_WYŻYWIENIE_PRZEDSIĘWZIĘCIE_STRAŻ

32/2019/RR/KOM/BIS_formularz oferty_NOCLEGI_I_WYŻYWIENIE_PRZEDSIĘWZIĘCIE_STRAŻ

_____________________________________________

 • 26.02.2019. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego – storytelling (09.03) – szkolenie jednodniowe.

MOWES/05/MZ/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

_______________________________________________

 • 25.02.2019. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/09/KOM/BIS

MOWES/09/KOM/BIS_WYNIKI

______________________________________________

 • 14.02.2019. Usługi cateringowe

15/2019/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_CATERING_03 2019-31 07 2019_MZ

15/2019/RR/MZ/BIS_formularz oferty_CATERING_03.2019-31.07.2019_MZ

_____________________________________________

 • 14.02.2019. Usługi cateringowe.

31/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_CATERING 03.2019-01.2020_KOM

31/2019/RR/KOM/BIS_formularz oferty_CATERING 03.2019-01.2020_KOM

_____________________________________________

 • 12.02.2019. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego – storytelling (23.02) – szkolenie jednodniowe.

MOWES/09/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

_______________________________________________

 • 30.01.2019. Usługa wynajmu1  sali szkoleniowej w Niepołomicach

30/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYNAJEM_SALI_W_NIEPOŁOMICACH

30/2-10/RR/KOM_BIS_formularz oferty_WYNAJEM SALI_W_ NIEPOŁOMICACH

_____________________________________________

 • 04.01.2019. Usługi udostępnienia sali w Krakowie do przeprowadzenia warsztatów w dniu 12.01.2019

29/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie_rynku_wynajem_sal

29/2019/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYNaJEM SALI

_____________________________________________

 • 07.11.2018. Usługa zapewnienia wyżywienia dla grupy szkoleniowej i kadry podczas wizyty studyjnej w dniach 15.11. – 17.11.2018

14/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_WYŻYWIENIE (OBIADY)_MZ

14/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_WYŻYWIENIE (OBIADY)_MZ

______________________________________________

 • 07.11.2018. Usługa zapewnienia noclegów i wyżywienia  dla grupy szkoleniowej  i kadry podczas wizyty studyjnej w dniach 15.11 – 17.11.2018

13/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_MZ

13/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_MZ

______________________________________________

 • 07.11.2018. Usługa zapewnienia wyżywienia dla grupy szkoleniowej  i kadry podczas wizyty studyjnej w dniach 15.11. – 17.11.2018

28/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_WYŻYWIENIE (OBIADY)

28/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_WYŻYWIENIE (OBIADY)

_______________________________________________

 • 07.11.2018. Usługa zapewnienia noclegów i wyżywienia dla grupy szkoleniowej  i kadry  podczas wizyty studyjnej w dniach 15.11 – 17.11.2018

27/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2

27/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2

_______________________________________________

 • 26.10.2018. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/08/KOM/BIS

MOWES/08/KOM/BIS_WYNIKI

_______________________________________________

 • 17.10.2018.  Zapewnienia wyżywienia  dla grupy szkoleniowej  i kadry  podczas wizyty studyjnej w dniach 25.10. – 27.10.2018

26/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_WAŁBRZYCH_WYŻYWIENIE (OBIADY)

26/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_WAŁBRZYCH_WYŻYWIENIE (OBIADY)

______________________________________________

 • 17.10.2018. Usługa zapewnienia noclegów i wyżywienia  dla grupy szkoleniowej i kadry podczas wizyty studyjnej

25/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_WAŁBRZYCH

25/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_WAŁBRZYCH

_______________________________________________

12.10.2018. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego – storytelling.

MOWES/08/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

_______________________________________________

12.10.2018. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/07/KOM/BIS

MOWES/07/KOM/BIS_WYNIKI

_______________________________________________

03.10.2018. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu w zakresie promocji w Wieliczce.

MOWES/07/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

_______________________________________________

 • 03.10.2018. Usługi wynajmu 1 sali szkoleniowej w Wieliczce

24/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYNEJEM SAL_ABC dla NGO w Wieliczce

24/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYNAJEM SAL_ABC dla NGO w Wieliczce_KOM

_______________________________________________

 • 25.09.2018. WYNIKI POSTEPOWANIA MOWES/06/KOM/BIS

MOWES/06/KOM/BIS_WYNIKI

________________________________________________

 • 20.09.2018. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/04/MZ/BIS

MOWES/04/MZ/BIS_WYNIKI

________________________________________________

 • 12.09.2018. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego – podstawy prowadzenia spotkań zespołu.

MOWES/06/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

________________________________________________

 • 11.09.2018. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu w zakresie promocji

MOWES/04/MZ/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

________________________________________________

 • 13.07.2018. Zakup i dostawa tonerów do biura Zamawiającego w ramach projektu

23/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_TONERY

23/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_TONERY

_______________________________________________

 • 14.06.2018. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/05/KOM/BIS

MOWES/05/KOM/BIS_WYNIKI

________________________________________________

 • 07.06.2018. Wykonywanie wydruków na potrzeby realizacji projektu

22/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYDRUK MATERIAŁÓW_KOM

22/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYDRUK MATERIAŁÓW_KOM

________________________________________________

 • 30.05.2018. Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych do biura Zamawiającego

21/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH

21/2018/RR/KOM/BIS__formularz oferty_ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH

_________________________________________________

 • 30.05.2018. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego – podstawy prowadzenia spotkań zespołu.

MOWES/05/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

________________________________________________

 • 28.05.2018. Usługa wynajmu 1 sali szkoleniowej w Myślenicach

20/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYNAJEM SAL_SZKOŁA LIDERÓW W MYŚLENICACH

20/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYNAJEM SAL_SZKOŁA LIDERÓW W MYŚLENICACH_KOM

_________________________________________________

 • 21.05.2018. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/04/MZ/BIS

MOWES/03/MZ/BIS_WYNIKI

_________________________________________________

 • 11.05.2018. Przeprowadzenia indywidualnego i grupowego specjalistycznego doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z promocją dla przedstawicieli grup inicjatywnych zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii społecznej

12/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO PROMOCJA_MZ

12/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO PROMOCJA_MZ

__________________________________________________

 • 11.05.2018. Usługa w zakresie przeprowadzenia indywidualnego i grupowego specjalistycznego doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z promocją dla przedstawicieli grup inicjatywnych zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii społecznej

19/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO PROMOCJA_KOM

19/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO PROMOCJA_KOM

__________________________________________________

 • 09.05.2018. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia wstępnego na temat wizerunku organizacji i promowania działań

MOWES/03/MZ/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

___________________________________________________

 • 08.05.2018. Wykonanie wydruków na potrzeby realizacji cyklu przedsięwzięć środowisk lokalnych

18/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYDRUK MATERIAŁÓW

18/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYDRUK MATERIAŁÓW

__________________________________________________

 • 30.04.2018. Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych i materiałów warsztatowych

17/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_ZAKUP MATERIAŁÓW

17/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_ZAKUP MATERIAŁÓW

___________________________________________________

 • 11.04.2018. Usługa cateringowa

11/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_CATERING IV 2018-II 2019_MZ

11/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_CATERING IV 2018-II 2019_MZ

___________________________________________________

 • 11.04.2018. WYNIKI POSTEPOWANIA MOWES/04/KOM/BIS

MOWES/04/KOM/BIS_WYNIKI

___________________________________________________

 • 30.03.2018. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń:
  – w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu w zakresie promocji
  – w ramach szkolenia wstępnego na temat wizerunku organizacji i promowania działań

MOWES/04/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

___________________________________________________

 • 16.03.2018. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego

10/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_10_MZ

10/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_10_MZ

____________________________________________________

 • 16.03.2018. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego

16/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_16_KOM

16/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_16_KOM

____________________________________________________

 • 13.03.2018. Usługa w zakresie przeprowadzenia indywidualnego i grupowego specjalistycznego doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z wolontariatem

9/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO WOLONTARIAT_MZ

9/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO WOLONTARIAT_MZ

_____________________________________________________

 • 13.03.2018. Usługa cateringowa

15/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_CATERING 03.2018-02.2019_KOM

15/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_CATERING 03.2018-02.2019_KOM

_____________________________________________________

 • 13.03.2018. Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego specjalistycznego doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z wolontariatem dla przedstawicieli grup inicjatywnych zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii społecznej

14/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO WOLONTARIAT_KOM

14/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO WOLONTARIAT_KOM

____________________________________________________

 • 29.01.2018. Zapewnienie wyżywienia  dla grupy szkoleniowej  i kadry  podczas wizyty studyjnej w dniach 08.02. – 10.02.2018

8/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA 2 ŚLĄSK_WYŻYWIENIE (OBIADY I KOLACJA)_MZ

8/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA 2 ŚLĄSK_WYŻYWIENIE (OBIADY I KOLACJA)_MZ

______________________________________________________

 • 26.01.2018. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie tworzenia klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej

7/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_KIS I CIS_MZ

7/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_KIS I CIS_MZ

_______________________________________________________

 • 26.01.2018. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie tworzenia klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej

13/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_KIS I CIS_KOM

13/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_KIS I CIS_KOM

_______________________________________________________

22.01.2018. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/03/KOM/BIS

MOWES/03/KOM/BIS_WYNIKI

_______________________________________________________

 • 11.01.2018. Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych

MOWES/03/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

________________________________________________________

 • 28.12.2017. Usługi udostępnienia 3 sal w Krakowie do przeprowadzenia warsztatów w dniu 13.01.2018 r. w ramach projekt (realizacja przedsięwzięcia środowiska)

12/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYNAJEM SAL_PRZEDSIĘWZIĘCIE

12/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYNAJEM SAL_PRZEDSIĘWZIĘCIE

_______________________________________________________

 • 27.11.2017. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/02/MZ/BIS

MOWES/02/MZ/BIS_WYNIKI

________________________________________________________

 • 17.11.2017. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu w zakresie promocji.

MOWES/02/MZ/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

________________________________________________________

 • 23.10.2017. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/01/MZ/BIS

MOWES/01/MZ/BIS_WYNIKI

________________________________________________________

 • 13.10.2017. Zapewnienie wyżywienia (obiadów) dla grupy szkoleniowej (12 osób) i kadry (2 animatorek) podczas wizyty studyjnej w Warszawie w dniach 26.10. – 28.10.2017

11/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA_WYŻYWIENIE (OBIADY)

11/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA_WYŻYWIENIE (OBIADY)

_________________________________________________________

 • 13.10.2017. Zapewnienie noclegów, wyżywienia (w postaci śniadań i kolacji) i udostępnienia sali szkoleniowej dla grupy szkoleniowej (12 osób) i kadry (2 animatorek) podczas wizyty studyjnej w Warszawie w dniach 26.10. – 28.10.2017

10/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA

10/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA

_________________________________________________________

 • 12.10.2017. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie budowania oferty turystycznej w oparciu o zasoby lokalnych społeczności i organizacji.

9/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_KOM

9/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_KOM

_________________________________________________________

 • 12.10.2017. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie budowania oferty turystycznej w oparciu o zasoby lokalnych społeczności i organizacji.

6/2017/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_MZ

6/2017/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_MZ

________________________________________________________

 • 12.10.2017. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu w zakresie promocji.

MOWES/01/MZ/BIS_LINK DO OGŁOSZENIA

_______________________________________________________

09.10.2017. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/02/KOM/BIS

MOWES/02/KOM/BIS_WYNIKI

_________________________________________________________

 • 28.09.2017. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu w zakresie promocji.

MOWES/02/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

________________________________________________________

 • 18.09.2017. Wykonanie usługi cateringowej na szkolenia wstępne w projekcie

5/2017/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_CATERING 30.09.2017-30.04.2018_MZ

5/2017/RR/MZ/BIS_formularz oferty_CATERING 30.09.2017-30.04.2018_MZ

__________________________________________________________

 • 08.09.2017. Wykonanie usługi cateringowej na szkolenia wstępne w projekcie

8/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_CATERING 09.2017-02.2018_KOM

8/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_CATERING 09.2017-02.2018_KOM

__________________________________________________________

 • 14.08.2017. Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego specjalistycznego doradztwa prawnego dla przedstawicieli grup inicjatywnych zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii społecznej – NGO

7/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO PRAWNE_KOM

7/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO PRAWNE_KOM

4/2017/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO PRAWNE_MZ

4/2017/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO PRAWNE_MZ

___________________________________________________________

 • 11.08.2017. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie prowadzenia działalności – spółdzielni socjalnej osób prawnych

5/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE_KOM

5/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE_KOM

___________________________________________________________

 • 11.08.2017. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie zagadnień związanych z klauzulami społecznymi w zamówieniach publicznych

3/2017/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_MZ

3/2017/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_MZ

6/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_KOM

6/2017/RR.KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_KOM

___________________________________________________________

 • 04.07.2017. WYNIKI POSTĘPOWANIA MOWES/01/KOM/BIS

MOWES/01/KOM/BIS_WYNIKI

___________________________________________________________

 • 23.06.2017. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach cyklu szkoleniowego ABC dla NGO dla uczestników i uczestniczek projektu w zakresie zagadnień formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem organizacji

MOWES/01/KOM/BIS_LINK_DO_OGŁOSZENIA

_________________________________________________

 • 13.06.2017. Usługa cateringowa podczas szkolenia w dniach 24-25.06.2017

2/2017/RR/MZ/BIS_propozycja cenowa MZ_szkolenie wstępne

2/2017/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku MZ_szkolenie wstępne

_________________________________________________________

 • 9.06.2017.  Zapewnienie noclegów oraz wyżywienia dla grupy szkoleniowej podczas wizyty studyjnej

4/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA

4/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA

________________________________________________________

 • 27.04.2017. Usługi cateringowe

1/2017/RR/MZ/BIS_rozeznanie-rynku-MZ-Szkoła-Liderów-1

1/2017/RR/MZ/BIS_propozycja cenowa MZ_szkolenie wstępne

___________________________________________________

 • 13.04.2017. Usługi cateringowe

3/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie-rynku-KOM-Szkoła-Liderów-1

3/2017/RR/KOM/BIS_propozycja-cenowa-KOM-Szkoła-Liderów-1

2/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie-rynku-KOM-ABC-1

2/2017/RR/KOM/BIS_propozycja-cenowa-KOM-ABC-1

_____________________________________________________

 • 22.03.2017. Usługi cateringowe

1/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie-rynku-KOM-szkolenia_wstępne-1

1/2017/RR/KOM/BIS_propozycja-cenowa-KOM-szkolenia_wstępne-1

Aktualności