Opis projektu

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej. Projekty MOWES KOM i MOWES MZ realizowane są od sierpnia 2016 do lipca 2019.

Więcej informacji

Oferta

Oferta

Zespół BIS wspiera wiedzą i doświadczeniem osoby i grupy nieformalne, które:

•    chcą założyć i/lub prowadzić stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną lub inny podmiot ekonomii społecznej,

•    chcą zorganizować sobie i/lub grupie miejsce pracy i poszukują na to środków,
•    zamieszkują lub chcą działać na terenie Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego lub powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

Pomożemy:
•    sprawdzić potrzeby grup dla których planowane są działania,
•    w kwestiach formalno-prawnych (np. statut, KRS),
•    przygotować się do  prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej,
•    poukładać plany i priorytety grupy oraz zaplanować rozwój grupy,
•    nawiązać kontakty z osobami, instytucjami poszukującymi partnerów do współpracy.

Z czego można skorzystać?
Każda grupa jest inna, każda ma wyjątkowe możliwości, plany, oczekiwania. Proponujemy kompleksowe podejście i możliwość korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi. Najważniejsze spośród nich to:

Diagnoza. Czasem najlepsze pomysły mogą nie spotkać się z oczekiwaniami odbiorców. Dlatego tak ważne jest właściwe ich rozpoznanie, szczególnie jeśli planujemy podejmować działania ekonomiczne. Nasz zespół socjologów pomoże zweryfikować wstępne pomysły odnośnie działań, odbiorców, czy celów grupy.

Przedsięwzięcie. A jeśli już wstępnie wiecie „co” i z „kim”, udział w projekcie da Wam możliwość:
•    realizacji przedsięwzięcia bez zmartwienia skąd weźmiecie na nie pieniądze,
•    sprawdzenia jak Wam się razem działa,
•    sprawdzenia, czy Wasz pomysł na działania jest atrakcyjny dla odbiorców.

Szkolenia wstępne pomogą zrozumieć, czym są i jak działają podmioty ekonomii społecznej, kiedy warto zakładać fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię pracy, czy spółdzielnię socjalną.

Szkoła Liderów. Na liderach spoczywa duża odpowiedzialność. Wymaga się od nich umiejętności skoordynowania pracy zespołu, podtrzymywania motywacji, czy nawiązywania współpracy z partnerami. Oczekuje się też szerszego spojrzenia na społeczność, dobrego rozpoznania możliwości, wiedzy. W ramach „Szkoły” chcemy wzmocnić umiejętności liderów od których zależy jak funkcjonuje zespół podmiotu ekonomii społecznej.

Doradztwo w zakresie powoływania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej np. prawne, księgowe.

Sieciowanie to możliwość spotkania ludzi o podobnych celach, pomysłach lub poszukujących swojego miejsca, chcących dołączyć do jakiejś grupy, gotowych do pracy i współpracy. To także możliwość poznania doświadczeń osób i grup, które realizują działania podobne do Waszych.

Każda grupa pracuje z animatorką planując indywidualnie swoją ścieżkę wsparcia.

Zgłoszenia od  przedstawicieli grup z:

 • Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego przyjmowane są za pośrednictwem wypełnionego formularza i przesłanego mejlem na adres: rekrutacja.kom@bis-krakow.pl lub
 • powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego przyjmowane są za pośrednictwem wypełnionego  formularza i przesłanego mejlem  mejlem na adres: rekrutacja.mz@bis-krakow.pl

Po przesłaniu formularzy zgłoszeniowych zaprosimy Państwa na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty:

Sprawozdanie MOWES_KOM_MZ_2016-2017

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin animacji lokalnej MZ

Regulamin animacji lokalnej KOM

Oświadczenie Kandydata/tki KOM

Oświadczenie Kandydata/tki MZ

Dla kogo

mapa-mowesDla kogo

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest dostępna dla osób i instytucji, które działają bądź mieszkają na terenie Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego, powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego, w tym:

Dla osób i grup nieformalnych, które:
•    chcą założyć i/lub prowadzić stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną lub inny podmiot ekonomii społecznej,
•    chcą zorganizować sobie i/lub grupie miejsce pracy i poszukują na to środków.

Pomożemy:
•    zdiagnozować potrzeby grup dla których planowane są działania,
•    w kwestiach formalno-prawnych (np. statut, KRS),
•    przygotować się do  prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej,
•    poukładać plany i priorytety grupy oraz zaplanować rozwój grupy,
•    nawiązać kontakty z osobami, instytucjami poszukującymi partnerów do współpracy.

Stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych lub inne podmiotów ekonomii społecznej, które chcą rozwijać ofertę ekonomiczną i zatrudniać pracowników.
Pomożemy:
•    doskonalić działania, sprofesjonalizować, poprawić konkurencyjność, opracować strategię rozwoju, udoskonalić zarządzanie, rozwinąć ofertę, stworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Przykładowe wsparcie:
•    szkolenia jednodniowe m.in. prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej, sprawozdawczość i marketing,
•    cykl szkoleń dot. prowadzenia i zarzadzania podmiotem ekonomii społecznej wraz z wizytą studyjną,
•    doradztwo (m.in. w zakresie prawa, finansowanie, prowadzenia działalności,
•    wsparcie w pozyskiwaniu pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej,
•    dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
•    granty dla podmiotów ekonomii społecznej do 10 000 złotych.
Rodzaj wsparcia uzależniony jest od formy podmiotu ekonomii społecznej i rozwoju oraz potrzeb.

Samorządów, które chcą wspierać przedsiębiorczość społeczną, rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi,  tworzyć miejsca pracy.

Przedsiębiorców otwartych na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej.

Informacje o ofercie Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Punktach Coworkingu Społecznego w zakładce kontakt.

Oferta www.es.malopolska.pl

Partnerzy

Partnerzy

Partnerami oferty MOWES są: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.


Partnerstwo uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 3 marca 2016 r. Działania MOWES są realizowane w zgodzie ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 roku.

Kontakt

Informacje o ofercie dostępnej dla każdej z grup udzielana są Punktach Coworkingu Społecznego
•    dla osób i instytucji z Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego

FRDL MISTiA
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel. 12 633-51-54 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00
www.mistia.org.pl

• dla osób i instytucji z powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 623-06-35 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00
www.armz.pl

Spółdzielnia Socjalna Opoka

Olkusz, ul. Floriańska 2
tel. 32 307-02-67 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00
www.opokas.pl

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Pracownicy  Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dostępni są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu i miejsca spotkania (istnieje możliwość spotkania w terenie).

Kontakt

Tel. / fax 12 412 15 24

biuro@bis-krakow.pl

Chromniak Ewa – ewa.chromniak@bis-krakow.pl

Czarnik Joanna – joanna.czarnik@bis-krakow.pl

Ćwiżewicz Małgorzata – malgorzata.cwizewicz@bis-krakow.pl

Jankowska Teresa – teresa.jankowska@bis-krakow.pl

Klewska Małgorzata – malgorzata.klewska@bis-krakow.pl

Kobylec Dorota – dorota.kobylec@bis-krakow.pl

Korbus Lidia – lidia.korbus@bis-krakow.pl

Krzemiński Łukasz – lukasz.krzeminski@bis-krakow.pl

Marzec Marta – marta.marzec@bis-krakow.pl

Matuszyńska – Dziewitek Agnieszka  – agnieszka.dziewitek@bis-krakow.pl

Ryłko Ewa –  ewa.rylko@bis-krakow.pl

Spasiewicz- Bulas Małgorzata – gosia.spasiewicz@bis-krakow.pl

Wąsowicz Monika – monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Węgrzyn Agnieszka – agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl

Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej na realizację poniższych usług w zakresie:

 • zapewnienia noclegów, wyżywienia (w postaci śniadań i kolacji) i udostępnienia sali szkoleniowej dla grupy szkoleniowej (12 osób) i kadry (2 animatorek) podczas wizyty studyjnej w Warszawie w dniach 26.10. – 28.10.2017:

formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA

rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA

 • zapewnienia wyżywienia (obiadów) dla grupy szkoleniowej (12 osób) i kadry (2 animatorek) podczas wizyty studyjnej w Warszawie w dniach 26.10. – 28.10.2017:

formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA_WYŻYWIENIE (OBIADY)

rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA_WYŻYWIENIE (OBIADY)

 • przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie budowania oferty turystycznej w oparciu o zasoby lokalnych społeczności i organizacji:

formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_KOM

rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_KOM

 • przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie budowania oferty turystycznej w oparciu o zasoby lokalnych społeczności i organizacji:

formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_MZ

rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_MZ

Archiwalne zapytania ofertowe

W ramach procedury przeprowadzono rozeznania rynku na realizację poniższych usług w zakresie:

 • usługi cateringowej

rozeznanie rynku_CATERING 30.09.2017-30.04.2018_MZ

formularz oferty_CATERING 30.09.2017-30.04.2018_MZ

 • usługi cateringowej

formularz oferty_CATERING 09.2017-02.2018_KOM

rozeznanie rynku_CATERING 09.2017-02.2018_KOM

 • przeprowadzenia indywidualnego i grupowego specjalistycznego doradztwa prawnego dla przedstawicieli grup inicjatywnych zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii społecznej – NGO

rozeznanie rynku_DORADZTWO PRAWNE_KOM

formularz oferty_DORADZTWO PRAWNE_KOM

rozeznanie rynku_DORADZTWO PRAWNE_MZ

formularz oferty_DORADZTWO PRAWNE_MZ

 • przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie prowadzenia działalności – spółdzielni socjalnej osób prawnych

rozeznanie rynku_DORADZTWO_SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE_KOM

formularz oferty_DORADZTWO_SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE_KOM

 • przeprowadzenia doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie zagadnień związanych z klauzulami społecznymi w zamówieniach publicznych

rozeznanie rynku_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_MZ

rozeznanie rynku_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_KOM

formularz oferty_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_MZ

formularz oferty_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_KOM

Dot. usługi cateringowej – 30-31.03.2017 r. 

Dot. usługi cateringowe (ABC w NGO)

Dot. usługi cateringowe (Szkoła Liderów i Liderek)

Dot. usługi cateringowe (Szkoła Liderów i Liderek – MZ)

Aktualności