Opis projektu

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej. Projekty MOWES KOM i MOWES MZ realizowane są od sierpnia 2016 do lipca 2019.

Więcej informacji

Oferta

Oferta

Zespół BIS wspiera wiedzą i doświadczeniem osoby i grupy nieformalne, które:

•    chcą założyć i/lub prowadzić stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną lub inny podmiot ekonomii społecznej,

•    chcą zorganizować sobie i/lub grupie miejsce pracy i poszukują na to środków,
•    zamieszkują lub chcą działać na terenie Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego lub powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego.

Pomożemy:
•    sprawdzić potrzeby grup dla których planowane są działania,
•    w kwestiach formalno-prawnych (np. statut, KRS),
•    przygotować się do  prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej,
•    poukładać plany i priorytety grupy oraz zaplanować rozwój grupy,
•    nawiązać kontakty z osobami, instytucjami poszukującymi partnerów do współpracy.

Z czego można skorzystać?
Każda grupa jest inna, każda ma wyjątkowe możliwości, plany, oczekiwania. Proponujemy kompleksowe podejście i możliwość korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi. Najważniejsze spośród nich to:

Diagnoza. Czasem najlepsze pomysły mogą nie spotkać się z oczekiwaniami odbiorców. Dlatego tak ważne jest właściwe ich rozpoznanie, szczególnie jeśli planujemy podejmować działania ekonomiczne. Nasz zespół socjologów pomoże zweryfikować wstępne pomysły odnośnie działań, odbiorców, czy celów grupy.

Przedsięwzięcie. A jeśli już wstępnie wiecie „co” i z „kim”, udział w projekcie da Wam możliwość:
•    realizacji przedsięwzięcia bez zmartwienia skąd weźmiecie na nie pieniądze,
•    sprawdzenia jak Wam się razem działa,
•    sprawdzenia, czy Wasz pomysł na działania jest atrakcyjny dla odbiorców.

Szkolenia wstępne pomogą zrozumieć, czym są i jak działają podmioty ekonomii społecznej, kiedy warto zakładać fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię pracy, czy spółdzielnię socjalną.

Szkoła Liderów. Na liderach spoczywa duża odpowiedzialność. Wymaga się od nich umiejętności skoordynowania pracy zespołu, podtrzymywania motywacji, czy nawiązywania współpracy z partnerami. Oczekuje się też szerszego spojrzenia na społeczność, dobrego rozpoznania możliwości, wiedzy. W ramach „Szkoły” chcemy wzmocnić umiejętności liderów od których zależy jak funkcjonuje zespół podmiotu ekonomii społecznej.

Doradztwo w zakresie powoływania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej np. prawne, księgowe.

Sieciowanie to możliwość spotkania ludzi o podobnych celach, pomysłach lub poszukujących swojego miejsca, chcących dołączyć do jakiejś grupy, gotowych do pracy i współpracy. To także możliwość poznania doświadczeń osób i grup, które realizują działania podobne do Waszych.

Każda grupa pracuje z animatorką planując indywidualnie swoją ścieżkę wsparcia.

Zgłoszenia od  przedstawicieli grup z:

 • Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego przyjmowane są za pośrednictwem wypełnionego formularza i przesłanego mejlem na adres: rekrutacja.kom@bis-krakow.pl lub
 • powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego przyjmowane są za pośrednictwem wypełnionego  formularza i przesłanego mejlem  mejlem na adres: rekrutacja.mz@bis-krakow.pl

Po przesłaniu formularzy zgłoszeniowych zaprosimy Państwa na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty:

Sprawozdanie MOWES_KOM_MZ_2016-2017

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin animacji lokalnej MZ

Regulamin animacji lokalnej KOM

Oświadczenie Kandydata/tki KOM

Oświadczenie Kandydata/tki MZ

Dla kogo

mapa-mowesDla kogo

Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest dostępna dla osób i instytucji, które działają bądź mieszkają na terenie Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego, powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego, w tym:

Dla osób i grup nieformalnych, które:
•    chcą założyć i/lub prowadzić stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną lub inny podmiot ekonomii społecznej,
•    chcą zorganizować sobie i/lub grupie miejsce pracy i poszukują na to środków.

Pomożemy:
•    zdiagnozować potrzeby grup dla których planowane są działania,
•    w kwestiach formalno-prawnych (np. statut, KRS),
•    przygotować się do  prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej,
•    poukładać plany i priorytety grupy oraz zaplanować rozwój grupy,
•    nawiązać kontakty z osobami, instytucjami poszukującymi partnerów do współpracy.

Stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych lub inne podmiotów ekonomii społecznej, które chcą rozwijać ofertę ekonomiczną i zatrudniać pracowników.
Pomożemy:
•    doskonalić działania, sprofesjonalizować, poprawić konkurencyjność, opracować strategię rozwoju, udoskonalić zarządzanie, rozwinąć ofertę, stworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Przykładowe wsparcie:
•    szkolenia jednodniowe m.in. prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej, sprawozdawczość i marketing,
•    cykl szkoleń dot. prowadzenia i zarzadzania podmiotem ekonomii społecznej wraz z wizytą studyjną,
•    doradztwo (m.in. w zakresie prawa, finansowanie, prowadzenia działalności,
•    wsparcie w pozyskiwaniu pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej,
•    dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
•    granty dla podmiotów ekonomii społecznej do 10 000 złotych.
Rodzaj wsparcia uzależniony jest od formy podmiotu ekonomii społecznej i rozwoju oraz potrzeb.

Samorządów, które chcą wspierać przedsiębiorczość społeczną, rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi,  tworzyć miejsca pracy.

Przedsiębiorców otwartych na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej.

Informacje o ofercie Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Punktach Coworkingu Społecznego w zakładce kontakt.

Oferta www.es.malopolska.pl

Partnerzy

Partnerzy

Partnerami oferty MOWES są: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.


Partnerstwo uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 3 marca 2016 r. Działania MOWES są realizowane w zgodzie ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 roku.

Kontakt

Informacje o ofercie dostępnej dla każdej z grup udzielana są Punktach Coworkingu Społecznego
•    dla osób i instytucji z Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego

FRDL MISTiA
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
tel. 12 633-51-54 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00
www.mistia.org.pl

• dla osób i instytucji z powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5
tel. 32 623-06-35 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00
www.armz.pl

Spółdzielnia Socjalna Opoka

Olkusz, ul. Floriańska 2
tel. 32 307-02-67 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00
www.opokas.pl

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Pracownicy  Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dostępni są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia dogodnego terminu i miejsca spotkania (istnieje możliwość spotkania w terenie).

Kontakt

Tel. / fax 12 412 15 24

biuro@bis-krakow.pl

Chromniak Ewa – ewa.chromniak@bis-krakow.pl

Czarnik Joanna – joanna.czarnik@bis-krakow.pl

Ćwiżewicz Małgorzata – malgorzata.cwizewicz@bis-krakow.pl

Jankowska Teresa – teresa.jankowska@bis-krakow.pl

Klewska Małgorzata – malgorzata.klewska@bis-krakow.pl

Kobylec Dorota – dorota.kobylec@bis-krakow.pl

Korbus Lidia – lidia.korbus@bis-krakow.pl

Krzemiński Łukasz – lukasz.krzeminski@bis-krakow.pl

Marzec Marta – marta.marzec@bis-krakow.pl

Matuszyńska – Dziewitek Agnieszka  – agnieszka.dziewitek@bis-krakow.pl

Ryłko Ewa –  ewa.rylko@bis-krakow.pl

Spasiewicz- Bulas Małgorzata – gosia.spasiewicz@bis-krakow.pl

Wąsowicz Monika – monika.wasowicz@bis-krakow.pl

Węgrzyn Agnieszka – agnieszka.wegrzyn@bis-krakow.pl

Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe

 • 16.05.2019. Usługa cateringowa-kanapki

16/2019/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_POCZĘSTUNEK_KANAPKI_DORADZTWO_JST

16/2019/RR/MZ/BIS_formularz_oferty_POCZĘSTUNEK_KANAPKI_DORADZTWO_JST

 • 16.05.2019. Usługa cateringowa-kanapki

37/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_POCZĘSTUNEK_KANAPKI_DORADZTWO_JST

37/2019/RR/KOM/BIS_formularz_oferty_POCZĘSTUNEK_KANAPKI_DORADZTWO_JST_KOM

 • 10.05.2019. Zakup artykułów spożywczych.

36/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

36/2019/RR/KOM/BIS_formularz oferty_ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

_____________________________________________

Archiwalne zapytania ofertowe

W ramach procedury przeprowadzono rozeznania rynku na realizację poniższych usług w zakresie:

 • 03.04.2019. Usługa gastronomiczna-obiady-wizyta studyjna Warszawa.

35_2019_RR_KOM_ZAPYTANIE_OFERTOWE_obiady_wiz_studyjna_Warszawa

35_2019_RR_KOM_FORMULARZ_OFERTY_obiady_wiz_studyjna_Warszawa

____________________________________________

 • 03.04.2019. Usługa hotelarsko-gastronomiczna -noclegi z wyżywieniem-wizyta studyjna Warszawa.

34_2019_RR_KOM_zapytanie_ofertowe_wizyta_stud_noclegi_z_wyżywieniem

34_2019_RR_KOM_formularz_oferty_noclegi_z_wyżywieniem

_____________________________________________

 • 27.03.2019. Wynajem sali szkoleniowej.

33/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYNAJEM_SALI_W_NIEPOŁOMICACH_KOM

33/2019/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYNAJEM SALI_W NIEPOŁOMICACH_KOM

_____________________________________________

 • 04.03.2019. Usługi hotelowe – noclegi ze śniadaniem.

32/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_NOCLEGI_I_WYŻYWIENIE_PRZEDSIĘWZIĘCIE_STRAŻ

32/2019/RR/KOM/BIS_formularz oferty_NOCLEGI_I_WYŻYWIENIE_PRZEDSIĘWZIĘCIE_STRAŻ

_____________________________________________

 • 14.02.2019. Usługi cateringowe

15/2019/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_CATERING_03 2019-31 07 2019_MZ

15/2019/RR/MZ/BIS_formularz oferty_CATERING_03.2019-31.07.2019_MZ

_____________________________________________

 • 14.02.2019. Usługi cateringowe.

31/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_CATERING 03.2019-01.2020_KOM

31/2019/RR/KOM/BIS_formularz oferty_CATERING 03.2019-01.2020_KOM

_____________________________________________

 • 30.01.2019. Usługa wynajmu1  sali szkoleniowej w Niepołomicach

30/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYNAJEM_SALI_W_NIEPOŁOMICACH

30/2-10/RR/KOM_BIS_formularz oferty_WYNAJEM SALI_W_ NIEPOŁOMICACH

_____________________________________________

 • 04.01.2019. Usługi udostępnienia sali w Krakowie do przeprowadzenia warsztatów w dniu 12.01.2019

29/2019/RR/KOM/BIS_rozeznanie_rynku_wynajem_sal

29/2019/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYNaJEM SALI

_____________________________________________

 • 07.11.2018. Usługa zapewnienia wyżywienia dla grupy szkoleniowej i kadry podczas wizyty studyjnej w dniach 15.11. – 17.11.2018

14/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_WYŻYWIENIE (OBIADY)_MZ

14/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_WYŻYWIENIE (OBIADY)_MZ

______________________________________________

 • 07.11.2018. Usługa zapewnienia noclegów i wyżywienia  dla grupy szkoleniowej  i kadry podczas wizyty studyjnej w dniach 15.11 – 17.11.2018

13/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_MZ

13/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_MZ

______________________________________________

 • 07.11.2018. Usługa zapewnienia wyżywienia dla grupy szkoleniowej  i kadry podczas wizyty studyjnej w dniach 15.11. – 17.11.2018

28/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_WYŻYWIENIE (OBIADY)

28/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2_WYŻYWIENIE (OBIADY)

_______________________________________________

 • 07.11.2018. Usługa zapewnienia noclegów i wyżywienia dla grupy szkoleniowej  i kadry  podczas wizyty studyjnej w dniach 15.11 – 17.11.2018

27/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2

27/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_ŚLĄSK_2

_______________________________________________

 • 17.10.2018.  Zapewnienia wyżywienia  dla grupy szkoleniowej  i kadry  podczas wizyty studyjnej w dniach 25.10. – 27.10.2018

26/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_WAŁBRZYCH_WYŻYWIENIE (OBIADY)

26/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_WAŁBRZYCH_WYŻYWIENIE (OBIADY)

_______________________________________________

 • 17.10.2018. Usługa zapewnienia noclegów i wyżywienia  dla grupy szkoleniowej i kadry podczas wizyty studyjnej

25/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_WAŁBRZYCH

25/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_WAŁBRZYCH

_______________________________________________

 • 03.10.2018. Usługi wynajmu 1 sali szkoleniowej w Wieliczce

24/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYNEJEM SAL_ABC dla NGO w Wieliczce

24/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYNAJEM SAL_ABC dla NGO w Wieliczce_KOM

_______________________________________________

 • 13.07.2018. Zakup i dostawa tonerów do biura Zamawiającego w ramach projektu

23/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_TONERY

23/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_TONERY

________________________________________________

 • 07.06.2018. Wykonywanie wydruków na potrzeby realizacji projektu

22/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYDRUK MATERIAŁÓW_KOM

22/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYDRUK MATERIAŁÓW_KOM

________________________________________________

 • 30.05.2018. Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych do biura Zamawiającego

21/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH

21/2018/RR/KOM/BIS__formularz oferty_ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH

_________________________________________________

 • 28.05.2018. Usługa wynajmu 1 sali szkoleniowej w Myślenicach

20/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYNAJEM SAL_SZKOŁA LIDERÓW W MYŚLENICACH

20/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYNAJEM SAL_SZKOŁA LIDERÓW W MYŚLENICACH_KOM

_________________________________________________

 • 11.05.2018. Przeprowadzenia indywidualnego i grupowego specjalistycznego doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z promocją dla przedstawicieli grup inicjatywnych zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii społecznej

12/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO PROMOCJA_MZ

12/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO PROMOCJA_MZ

__________________________________________________

 • 11.05.2018. Usługa w zakresie przeprowadzenia indywidualnego i grupowego specjalistycznego doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z promocją dla przedstawicieli grup inicjatywnych zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii społecznej

19/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO PROMOCJA_KOM

19/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO PROMOCJA_KOM

__________________________________________________

 • 08.05.2018. Wykonanie wydruków na potrzeby realizacji cyklu przedsięwzięć środowisk lokalnych

18/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYDRUK MATERIAŁÓW

18/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYDRUK MATERIAŁÓW

___________________________________________________

 • 30.04.2018. Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych i materiałów warsztatowych

17/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_ZAKUP MATERIAŁÓW

17/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_ZAKUP MATERIAŁÓW

___________________________________________________

 • 11.04.2018. Usługa cateringowa

11/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_CATERING IV 2018-II 2019_MZ

11/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_CATERING IV 2018-II 2019_MZ

___________________________________________________

 • 16.03.2018. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego

10/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_10_MZ

10/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_10_MZ

____________________________________________________

 • 16.03.2018. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego

16/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_16_KOM

16/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_16_KOM

____________________________________________________

 • 13.03.2018. Usługa w zakresie przeprowadzenia indywidualnego i grupowego specjalistycznego doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z wolontariatem

9/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO WOLONTARIAT_MZ

9/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO WOLONTARIAT_MZ

_____________________________________________________

 • 13.03.2018. Usługa cateringowa

15/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_CATERING 03.2018-02.2019_KOM

15/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_CATERING 03.2018-02.2019_KOM

_____________________________________________________

 • 13.03.2018. Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego specjalistycznego doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z wolontariatem dla przedstawicieli grup inicjatywnych zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii społecznej

14/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO WOLONTARIAT_KOM

14/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO WOLONTARIAT_KOM

_____________________________________________________

 • 29.01.2018. Zapewnienie wyżywienia  dla grupy szkoleniowej  i kadry  podczas wizyty studyjnej w dniach 08.02. – 10.02.2018

8/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA 2 ŚLĄSK_WYŻYWIENIE (OBIADY I KOLACJA)_MZ

8/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA 2 ŚLĄSK_WYŻYWIENIE (OBIADY I KOLACJA)_MZ

______________________________________________________

 • 26.01.2018. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie tworzenia klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej

7/2018/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_KIS I CIS_MZ

7/2018/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_KIS I CIS_MZ

_______________________________________________________

 • 26.01.2018. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie tworzenia klubów integracji społecznej i centrów integracji społecznej

13/2018/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_KIS I CIS_KOM

13/2018/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_KIS I CIS_KOM

_______________________________________________________

 • 28.12.2017. Usługi udostępnienia 3 sal w Krakowie do przeprowadzenia warsztatów w dniu 13.01.2018 r. w ramach projekt (realizacja przedsięwzięcia środowiska)

12/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WYNAJEM SAL_PRZEDSIĘWZIĘCIE

12/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WYNAJEM SAL_PRZEDSIĘWZIĘCIE

________________________________________________________

 • 13.10.2017. Zapewnienie wyżywienia (obiadów) dla grupy szkoleniowej (12 osób) i kadry (2 animatorek) podczas wizyty studyjnej w Warszawie w dniach 26.10. – 28.10.2017

11/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA_WYŻYWIENIE (OBIADY)

11/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA_WYŻYWIENIE (OBIADY)

_________________________________________________________

 • 13.10.2017. Zapewnienie noclegów, wyżywienia (w postaci śniadań i kolacji) i udostępnienia sali szkoleniowej dla grupy szkoleniowej (12 osób) i kadry (2 animatorek) podczas wizyty studyjnej w Warszawie w dniach 26.10. – 28.10.2017

10/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA

10/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA_WARSZAWA

_________________________________________________________

 • 12.10.2017. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie budowania oferty turystycznej w oparciu o zasoby lokalnych społeczności i organizacji.

9/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_KOM

9/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_KOM

_________________________________________________________

 • 12.10.2017. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie budowania oferty turystycznej w oparciu o zasoby lokalnych społeczności i organizacji.

6/2017/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_MZ

6/2017/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_dla JST_TURYSTYKA_MZ

_________________________________________________________

 • 18.09.2017. Wykonanie usługi cateringowej na szkolenia wstępne w projekcie

5/2017/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_CATERING 30.09.2017-30.04.2018_MZ

5/2017/RR/MZ/BIS_formularz oferty_CATERING 30.09.2017-30.04.2018_MZ

__________________________________________________________

 • 08.09.2017. Wykonanie usługi cateringowej na szkolenia wstępne w projekcie

8/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_CATERING 09.2017-02.2018_KOM

8/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_CATERING 09.2017-02.2018_KOM

__________________________________________________________

 • 14.08.2017. Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego specjalistycznego doradztwa prawnego dla przedstawicieli grup inicjatywnych zainteresowanych powołaniem podmiotu ekonomii społecznej – NGO

7/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO PRAWNE_KOM

7/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO PRAWNE_KOM

4/2017/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO PRAWNE_MZ

4/2017/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO PRAWNE_MZ

___________________________________________________________

 • 11.08.2017. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie prowadzenia działalności – spółdzielni socjalnej osób prawnych

5/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE_KOM

5/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE_KOM

___________________________________________________________

 • 11.08.2017. Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego i grupowego dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie zagadnień związanych z klauzulami społecznymi w zamówieniach publicznych

3/2017/RR/MZ/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_MZ

3/2017/RR/MZ/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_MZ

6/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_KOM

6/2017/RR.KOM/BIS_formularz oferty_DORADZTWO_KLAUZULE SPOŁECZNE_KOM

___________________________________________________________

 • 9.06.2017.  Zapewnienie noclegów oraz wyżywienia dla grupy szkoleniowej podczas wizyty studyjnej

4/2017/RR/KOM/BIS_rozeznanie rynku_WIZYTA STUDYJNA

4/2017/RR/KOM/BIS_formularz oferty_WIZYTA STUDYJNA

___________________________________________________________

 • 13.06.2017. Usługa cateringowa podczas szkolenia w dniach 24-25.06.2017

2/2017/RR/MZ/BIS_propozycja cenowa MZ_szkolenie wstępne

2/2017/RR/MZ/BIS_propozycja cenowa MZ_szkolenie wstępne

____________________________________________________________

3/2017/RR/KOM/BIS_Dot. usługi cateringowe (Szkoła Liderów i Liderek-KOM)

2/2017/RR/KOM/BIS_Dot. usługi cateringowe (ABC w NGO)

1/2017/RR/KOM/BIS_Dot. usługi cateringowej – 30-31.03.2017 r. 

1/2017/RR/MZ/BIS. Dot. usługi cateringowe (Szkoła Liderów i Liderek – MZ)

Aktualności