Opis projektu

Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu

Celem projektu było powołanie sieci organizacji, które prowadzą bądź zamierzają prowadzić centra wolontariatu w Małopolsce. Projekt trwał od października 2014 do czerwca 2015 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

Geneza

„Wolontariat ma sens” to coś więcej niż hasło. Wolontariusze to siła napędowa i niezrównana pomoc w realizacji działań organizacji pozarządowych. Warto o dbać o osoby, które chcą się podzielić swoim czasem i umożliwiać im rozwój w naszych organizacjach. Zapał i entuzjazm wolontariuszy można w sensowny sposób łączyć z potrzebami naszych organizacji gdzie przydadzą się każde ręce do pracy. Dlatego warto tworzyć centra wolontariatu, które jednocześnie pomogą lokalnym organizacjom w pozyskaniu wolontariuszy i wskażą nam o co należy zadbać umawiając się na współpracę. Sieć powstała po to, żeby dzielić się swoim know-how i opracować wspólne standardy.

Zrealizowalno

Zrealizowano

  1. Cykl szkoleniowy dot. standardów działań Centrów Wolontariatu
  2. Panel Ekspertów, który opracował zasady współpracy w Sieci
  3. Seminaria informacyjne na temat wolontariatu
  4. Networking pomiędzy Centrami Wolontariatu
Efekty

Efekty

powołanie Sieci, którą założyło 14 organizacji
12 osób zaangażowanych w pracę Panelu Ekspertów
10 uczestników cyklu szkoleniowego zwiększyło wiedzę i umiejętności dot. standardów współpracy z wolontariuszami

Materiały

Materiały

– Raport z badań dotyczący jakości poziomu współpracy małopolskich NGO’s z wolontariuszami

Aktualności