Opis projektu

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wyszukanie, zgromadzenie i opisanie dobrych praktyk integracji imigrantów oraz osób bezrobotnych w następujących obszarach:

1) aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności,

2) świadomość kulturowa,

3) otwarty rząd,

4) zrównoważony, oparty na współdziałaniu styl życia w mieście,

5) metody komunikacji społecznej,

6) umiejętności cyfrowo-informatyczne,

7) edukacja z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Więcej informacji

O projekcie

O projekcie

Integration through Social and Digital Learning (ISDL) jest międzynarodowym projektem partnerskim realizowanym przy wsparciu finansowym UE w ramach programu Erasmus+. Projekt koncentruje się na sytuacji imigrantów i osób bezrobotnych w różnych krajach UE. Projekt opiera się na przeświadczeniu, że skuteczna inkluzja społeczna i integracja są uzależnione od dostępności metod i ścieżek kształcenia dorosłych promujących wrażliwość kulturową oraz rozwijających umiejętności cyfrowe.

W projekcie uczestniczy 6 organizacji partnerskich z Polski, Włoch, Turcji, Rumunii i Niemiec. W latach 2017-2019 partnerzy będą prowadzili badania na temat sposobów integracji imigrantów oraz będą poszukiwali najlepszych praktyk w tym zakresie. Wszystkie wyniki prac zostaną zebrane i zaprezentowane w formie bezpłatnego, interaktywnego przewodnika, który dostępny będzie na stronach internetowych projektu. Znajdzie się w nim zbiór najlepszych praktyk i rozwiązań w dziedzinie integracji imigrantów oraz społecznego i cyfrowego kształcenia osób dorosłych z różnych zakątków Europy.

Strona projektu: https://www.isdlearning.eu/

EU_flag-Erasmus+_vect_POS

Dla kogo

Dla kogo

Projekt ISDL adresowany jest do wszystkich interesujących się kwestiami integracji imigrantów oraz kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych. Projekt umożliwia wymianę informacji i doświadczeń w celu rozpowszechnienia najbardziej skutecznych i innowacyjnych działań, służących lepszej integracji imigrantów.

Partnerzy

Partnerzy

Polska:

EURO IDEA Fundacja Społeczno-Kulturalna www.euroidea.wordpress.pl

LOGO EUROIDEA

Turcja:

KIRSEHIR IL MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ  http://www.arge40.com

LOGO TURCJA

Rumunia:

ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA www.bucovinainstitute.org

Logo_Institutul_Bucovina

Niemcy:

KNUEPFWERK E.V.

LOGO NIEMCY_1

Włochy:

EURO NET  http://www.euro-net.eu

kontakt

Informacje i kontakt

Do końca 2018 zbieramy informacje o polskich projektach i działaniach dotyczących integracji imigrantów, które mogłyby zostać włączone do podręcznika dobrych praktyk, który powstanie na koniec projektu. Jeśli masz informacje o innowacyjnych działaniach lub projektach, które w skuteczny sposób zwiększają integrację imigrantów w Polsce i mogłyby zostać przeszczepione w innych rejonach Europy prosimy skontaktuj się z nami. Informacje zbiera:

Koordynatorka projektu:
Marta Marzec

e-mail: marta.marzec@bis-krakow.pl

Aktualności