Opis projektu

Prowadząc Centrum Obywatelskie animowaliśmy oddolne inicjatywy nieformalne i ruchy sąsiedzkie, by w dalszej kolejności inspirować je do tworzenia i stosowania innowacji społecznych. Wspieraliśmy organizacje pozarządowe w profesjonalizacji poprzez kompleksową ofertę szkoleń i doradztwa. Dbaliśmy o rozwój nowych liderów ruchów rzeczniczych oraz kadry menedżerskiej organizacji. Wszystkie te działania miały silny pierwiastek sieciujący, co owocowało rozwojem współpracy między samorządem, biznesem i NGO.  Centrum Obywatelskie prowadziliśmy w okresie  sierpień 2015 – grudzień 2016 r.

Więcej informacji

O projekcie

Centrum Obywatelskie w Krakowie –

– przyjazna przestrzeń dla inicjatyw społecznych i obywatelskich

Prowadząc Centrum Obywatelskie animowaliśmy oddolne inicjatywy nieformalne i ruchy sąsiedzkie, by w dalszej kolejności inspirować je do tworzenia i stosowania innowacji społecznych. Wspieraliśmy organizacje pozarządowe w profesjonalizacji poprzez kompleksową ofertę szkoleń i doradztwa. Dbaliśmy o rozwój nowych liderów ruchów rzeczniczych oraz kadry menedżerskiej organizacji. Wszystkie te działania miały silny pierwiastek sieciujący, co owocowało rozwojem współpracy między samorządem, biznesem i NGO.  Centrum Obywatelskie prowadziliśmy w okresie  sierpień 2015 – grudzień 2016 r.

Szeroka oferta CO obejmowała między innymi:
– Inkubator NGO (przyjazną do pracy przestrzeń dostępną bezpłatnie przez 8h/dziennie, 5 dni w tygodniu),
– stały punkt doradczo-animacyjny,
– usługi doradcze,
– różnorodne formy szkoleniowe,
– liczne działania sieciujące,
– Bank Wspierania Partycypacji,
– Biuro Pośrednictwa Wolontariatu,
– imprezy promocyjne, w tym Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Więcej informacji na stronie www.cokrakow.pl oraz Facebooku www.facebook.com/cokrakow.

Centrum Obywatelskie w okresie  sierpień 2015 – grudzień 2016 r. prowadził kolektyw 3 organizacji:

  • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
  • Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
  • Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

Projekt „Centrum Obywatelskie” był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.