Opis projektu

„Brakujące ogniwo – federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych”

Celem projektu było powołanie małopolskiej sieci organizacji pozarządowych.

Projekt trwał od września 2014 do czerwca 2015 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

Geneza

W Małopolsce, a tym bardziej w Krakowie od kilku lat obserwujemy potrzebę zacieśniania współpracy wśród organizacji pozarządowych. Wybory do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego charakteryzują się niską frekwencją, nie mamy wspólnie wypracowanych stanowisk w kontaktach z Gminami, ani Województwem, najważniejsze problemy rozwiązuje się punktowo często przy okazji realizowanych przez różne organizacje projektów. Dążymy do trwałych rozwiązań, które służyć będzie rozwijaniu sektora pozarządowego w Małopolsce. Potrzeba współpracy coraz częściej jest sygnalizowana przez organizacje.

Zrealizowalno

Zrealizowano

  1. Spotkania dla organizacji z Małopolski i Prezydium Sieci
  2. Akademię Współpracy i Szkołę Rzecznictwa
  3. Forum Inicjatyw Pozarządowych
  4. Wizyty studyjne
  5. Konsultacje dla organizacji

Do udziału przy tworzeniu sieci zapraszaliśmy organizacje pozarządowe z Małopolski, które chcą wzmacniać współpracę w III sektorze i z jednostkami samorządu terytorialnego. W trakcie trwania projektu szerokie grono przedstawicieli organizacji pracowało nad ideą, misją i wizją działania sieci. To był czas na określenie, czy potrzebujemy tylko niesformalizowanej sieci, a może jednak Federacji. Razem określono jakie zadania będzie realizować sieć dla swoich organizacji, gdzie będzie szukać pieniędzy na wsparcie trzeciego sektora w Małopolsce. Rolą realizatorów była organizacja procesu pracy nad tworzeniem sieci.

Efekty

Efekty

29 organizacji, w tym Fundacja BIS, powołało Federację Małopolska Pozarządowa
38 osób podniosło wiedzę dotyczącą współpracy organizacji z samorządem
200 osób uczestniczyło w konferencji i II Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych
49 osób skorzystało ze szkoleń i konsultacji

Materiały

Materiały

– opracowanie dla samorządów dotyczące funduszu pożyczkowego

Partnerzy

Partnerzy

Projekt realizowany z Pracownią Obywatelską oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Aktualności