Opis projektu

Aktywna przestrzeń w dzielnicy

Celem projektu było zainicjowanie debaty dotyczącej zmiany w polityce miasta Krakowa w kierunku wzmocnienia roli jednostek pomocniczych. Zależy nam na takich zmianach, które będą prowadziły do zwiększania zainteresowania mieszkańców w zarządzaniu dzielnicą. Projekt trwał od października 2014 roku do lutego 2016 roku. Źródło finasowania Fundusze EOG.

Więcej informacji

Geneza

Geneza

Kluczowe problemy, na które oddziaływaliśmy w projekcie dotyczyły:

 1. Roli radnych i ich niewystarczających kompetencji do włączania mieszkańców w sprawy dzielnic
 2. Mieszkańców i ich nikłej znajomości radnych oraz niewielkiej wiedzy o możliwościach angażowania się w dzielnicy
 3. Niewykorzystanego potencjału dzielnic do wzmacniania samorządności w Krakowie
Zrealizowalno

Zrealizowano

 1. Kampanię społeczną „Wybierz ASa” aby zwrócić uwagę mieszkańców na wybory do Rad Dzielnic oraz sylwetki kandydatów
 2. Międzydzielnicowe fora dla radnych
 3. Pilotażowy „Program. Radni –liderzy-politycy lokalni”, którego celem było włączenie mieszkańców w sprawy dzielnic
 4. Działania rzecznicze
Efekty

Efekty

Kluczowe rezultaty:

400 mieszkańców zaangażowanych w dzielnicach
184 osoby wzięły udział w wypracowywaniu rekomendacji dla dzielnic
12 radnych wzięło udział w „Programie. Radni-liderzy-politycy lokalni”
– powstała koalicja organizacji: Biuro Inicjatyw Społecznych, Pracownia Obywatelska, Fundacja Stańczyka
– zainicjowaliśmy debatę na temat wzmocnienia dzielnic włączając przedstawicieli różnych środowisk. Powstało Forum Przyszłości Dzielnic, powołane przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, którego celem jest wypracowanie rekomendacji.

Materiały

Materiały

 1. Prezentacja podsumowanie działań projektu link
 2. Rekomendacje dla radnych dotyczące odbiorów inwestycji miejskich, materiał po V forum 30 listopada 2015
 3. Rekomendacje powstałe w wyniku pracy rzeczników
 4. „Subiektywny przewodnik dla radnych i każdego mieszkańca, w tym radnego, dla aktywności w dzielnicach Krakowa”
 5. „Jak skutecznie planować oraz chronić przestrzeń w dzielnicy? Planowanie przestrzenne w mieście. Materiały powarsztatowe dla radnych dzielnicowych”
 6. Opinia prawna prof. Huberta Izdebskiego dot. jednostek pomocniczych 5 lutego 2016
 7. Informator dla mieszkańców osiedla Jugowice
Partnerzy

Partnerzy

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Pracownią Obywatelską.

Aktualności