BIS Biuro Inicjatyw Społecznych | Oferta
slider-maly-tlo1

Dialog i współpraca

INFORMACJA

Dla kogo?

DLA KOGO?

 • organizacje pozarządowe
 • nieformalne grupy inicjatywne
 • przedstawiciele samorządów
Tematyka

TEMATYKA

Przykładowe zagadnienia:

 • rozwijanie inicjatyw społecznych
 • jak zarejestrować organizację
 • jak rozwijać działania organizacji
 • skąd wziąć środki na finasowanie działań służących społeczności
 • współpraca organizacji i mieszkańców z samorządem
Standard

STANDARD

Przekazanie podstawowej wiedzy w danym zakresie tematycznym, przedstawienie oferty realizowanej przez BIS, proponowanie adekwatnej formy rozwoju.

Prowadzimy Inkubator w Centrum Obywatelskim. Mieszkańcy Krakowa informacje mogą uzyskać osobiście, w godzinach otwarcia Centrum, telefonicznie lub mailowo. Za pośrednictwem Inkubatora można umawiać się na konsultacje.

tel. 690 830 180

mail: centrum@cokrakow.pl

Na miale odpowiadamy w ciągu 3 dni roboczych.

KONSULTACJE

Dla kogo?

DLA KOGO?

 • organizacje pozarządowe
 • nieformalne grupy inicjatywne
 • przedstawiciele samorządów
Tematyka

TEMATYKA

Przykładowe zagadnienia:

 • rozwijanie działań organizacji pozarządowej
 • księgowość i finanse w organizacji pozarządowej
 • prawne i pozaprawne aspekty funkcjonowania organizacji
 • model współpracy samorządu z organizacjami
 • procesy konsultacji społecznych w samorządach
 • aktywność obywatelska
Standard

STANDARD

Zasięg i zakres konsultacji uzależniony jest od skali realizowanych projektów. Rolą konsultantów jest sprawdzenie potrzeby i udzielanie precyzyjnych wskazówek, propozycji wg. najlepszej, aktualnej wiedzy eksperta.

Organizacje działające na terenie Krakowa chcąc skorzystać z konsultacji powinny wcześniej określić zakres i przed konsultacją umówić się na dogodny termin.

Tel. 690 830 180,

mail: centrum@cokrakow.pl

Na miale odpowiadamy w ciągu 3 dni roboczych.

SZKOLENIA

Dla kogo?

DLA KOGO?

 • liderzy społeczni, grupy inicjatywne
 • reprezentanci organizacji pozarządowych
 • samorządowcy
Tematyka

TEMATYKA

Przykładowe zagadnienia:

 • Podstawy formalno-prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej
 • Zarządzanie organizacją – budowanie strategii rozwoju
 • Metodologia przygotowania projektu
 • Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
 • Finanse i księgowość organizacji pozarządowej
 • Działalność gospodarcza organizacji – biznes plan
 • Budowanie zespołu
 • Współpraca z wolontariuszami
 • PR w organizacji pozarządowej
 • Partycypacja i konsultacje społeczne
 • Samorządność i aktywność obywatelska
 • Współpraca samorządu z organizacjami – model współpracy
 • Współpraca partnerska
Standard

STANDARD

W 2014 roku otrzymaliśmy Certyfikat Wojewódzkiego Urzędu Pracy MSUES przyznawany instytucjom szkoleniowym w Małopolsce, które wdrożyły standardy realizacji usług szkoleniowych. Szkolenia BIS przygotowywane są z dbałością o najwyższą jakość i komfort uczenia się uczestników. Pracujemy w optymalnych grupach, metodami interaktywnymi, z elementami warsztatów. Przed szkoleniami sprawdzamy potrzeby uczestników i dostosowujemy do nich programy. Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy z potwierdzonymi kompetencjami. Dbamy o zapewnienie uczestnikom wsparcia po szkoleniach. Monitorujemy efekty naszej pracy.

Więcej o standardzie TUTAJ

REGULAMIN

Prowadzimy zarówno szkolenia tematyczne, jak i dłuższe cykle edukacyjne dla różnych grup.

Aktualna oferta uzależniona jest od realizowanych projektów oraz na zamówienie w ramach oferty odpłatnej.

Opinie

„Bardzo dobrzy trenerzy, ciekawe tematy szkoleń rozszerzające wiadomości”.

„Szkolenie na pewno daje ogólną wiedzę z zakresu rachunkowości, a także wiedzę o organizacjach pozarządowych i co ważne o ich roli w społeczeństwie”.

„Szeroki zakres wiedzy, kreatywne i ciekawe zajęcia, wesoła i luźna atmosfera, adekwatnie wykonane materiały wspomagające, dużo ćwiczeń z danego modułu szkoleniowego, wspaniali trenerzy…”.

„Spójność i kompleksowość tematyczna: od tego jak zakładać organizację do tego jak być w niej świetnym pracownikiem! Ponadto atmosfera i trenerzy”.

„Najbardziej podobała mi się: praca metodami warsztatowymi, możliwość praktycznego przećwiczenia zdobytej wiedzy, dobry dobór trenerów, możliwość kontaktu z trenerem drogą elektroniczną po zakończeniu szkolenia”.

ANIMACJA

Dla kogo?

DLA KOGO?

 • liderzy społeczni, grupy inicjatywne
 • reprezentanci organizacji pozarządowych
 • samorządowcy
 • przedstawiciele biznesu
Tematyka

TEMATYKA

Przykładowe zagadnienia:

 • wspieranie w nawiązaniu współpracy grup i instytucji
 • rozwój inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie przedsiębiorczości społecznej
 • procesy partycypacyjne w samorządach
Standard

STANDARD

Praca opiera się na umowie i wzajemnym zobowiązaniu pomiędzy ekspertami, a przedstawicielami społeczności. Animatorzy (eksperci zewnętrzni) pracują w oparciu o przygotowany plan. Plan obejmuje diagnozę i główne założenia akceptowane strony. Metody pracy zależą od grupy i dostępnych możliwości rozwojowych, zasobów lokalnych. Są to wielomiesięczne procesy służące docelowo wzmacnianiu lokalnej współpracy i trwałym zmianom społecznym.

Aktualna oferta uzależniona jest od realizowanych projektów oraz na zamówienie w ramach oferty odpłatnej.