Teresa Jankowska

Z wykształcenia architektka wnętrz, z wyboru animatorka, trenerka, superwizorka, edukatorka, samorządowiec. Zaangażowana w działania związane z animacją społeczno-kulturową, rewitalizacją i ekonomią społeczną. Zarządzała instytucją kultury i jednostką samorządową. Pracowała w licznych projektach i programach m.in. Program Rozwoju Bibliotek, Rewitalizacja Społeczna, Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, Decydujmy Razem.
Od 2016 roku animatorka środowisk lokalnych w programie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Specjalizuje się w pracy animacyjnej z grupami nieformalnymi, liderami i liderkami społecznymi.
Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ukończyła Studia Podyplomowe: Kierowanie procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej w Wyższej Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie; Podyplomowe Studia Superwizji w animacji i współpracy środowiskowej; Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych; Studia podyplomowe „Akademia Dziedzictwa”, Międzynarodowe Centrum Kultury i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie; Kurs dla trenerów rozwoju lokalnego, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie, Ambasada Brytyjska.

Po pracy…

działam w Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL,  Stowarzyszeniu na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” oraz Fundacji Kultura i Miejsca, ponieważ lubię pracować z ludźmi, odkrywać ich talenty i pasje, a także poznawać nowe miejsca i ich potencjały

BIS to dla mnie …

  • zespół ludzi, dla których ważny jest drugi człowiek
  • praca na wartościach takich jak szacunek, godność, wolność
  • myślenie procesowe, ukierunkowane na zmianę, partycypację i rozwój

Pracuje w projektach

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Wsparcie edukacyjne, doradcze i animacyjne dla wadowickich organizacji pozarządowych
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne

[page_navigation]