Marta Marzec

Badaczka

Badaczka oraz specjalistka ds. ewaluacji.  Socjolog, doktorantka w Zakładzie Antropologii Społecznej UJ, prowadzi badania nad polską kulturą współpracy m.in. badania nad wpływem komunikacji emocjonalnej na współpracę w grupach i społecznościach lokalnych. W BISie zajmuje się badaniami jakości współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w województwie Małopolskim oraz  realizuje badania potrzeb społeczności lokalnych dla grup nieformalnych i organizacji. Kierowała i realizowała wiele projektów badawczych o charakterze ilościowym i jakościowym. Prowadziła ewaluacje m.in. I edycji Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego, dwóch edycji Programu FIO Małopolska Lokalnie oraz Wieloletniego Programu Współpracy 2015-2018. Posiada doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych o tematyce społecznej.

Po pracy…

Dobra muzyka, bliscy ludzie i natura. Najlepiej czuje się w lesie lub na imprezie z dobrym basem, gdzie można dobrze potańczyć.

BIS to dla mnie …

Miejsce gdzie mogę w praktyce wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności. Praca, dzięki której robię to, w co wierzę i co wydaje mi się, że ma sens- czyli działać na rzecz poprawy współpracy między ludźmi i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Pracuje w projekcie

MOWES
ISDL w ramach Programu ERASUMS+
MAM
FIO

[page_navigation]