Małgorzata Głuszak

Ewaluatorka

W BISie pracuje od 2009 roku. Początkowo koordynowała 2 małe projekty, obecnie najczęściej zajmuje się prowadzeniem badań diagnozujących różne problemy oraz badań ewaluacyjnych, pisze także projekty, prowadzi warsztaty, animuje proces tworzenia i konsultowania dokumentów strategicznych i programów branżowych, współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej w obszarze OSL. Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobywała w samorządzie wojewódzkim. W latach 2004 – 2007 pracowała w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, w latach 2008 – 2009 pełniła rolę Wojewódzkiego Koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w 2008 roku przeszła do III sektora, gdzie zajmowała się upowszechnianiem modelu Centrum Aktywności Lokalnej.

Po pracy…

bawi się z 4-letnim urwisem i 8-letnim szalonym psiakiem, systematycznie szlifuje umiejętności taneczne, testuje przepisy kulinarne z różnych zakątków świata, podróżuje, gra w karty i gry planszowe, ogląda dobre seriale.

BIS to dla mnie …

„przede wszystkim ludzie, którzy tu pracują – osoby z pasją, zaangażowaniem, wulkany pomysłów i energii”.

Pracuje w projektach

„FIO Małopolska Lokalnie”

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”