Elżbieta Kosieniak Zarząd BIS

Elżbieta Kosieniak

Członkini Zarządu Fundacji

Współzałożycielka Fundacji, członek zarządu, dyrektor biura BIS. Z pozostałymi osobami z zarządu chce panować nad całością, rozniecać ogień pomysłów, gasić pożary emocji oraz prowadzić księgę skarg i zażaleń. Zaczęła pracę w projektach finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a w 2009 koordynowała projekt pt. Aktywni w Ekonomii Społecznej. Uczestniczyła w wielu projektach realizowanych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych – trenerka, konsultantka, koordynatorka. Doświadczenie zawodowe zdobywała kierując Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie. Z wykształcenia jest filologiem języka polskiego. Uczy w szkole, jako polonistka, a także ukończyła liceum o profilu prawniczo-politologicznym. Obszary w których działa zawodowo to aktywizowanie społeczności lokalnej, umiejętności interpersonalne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Po pracy…

lubi oglądać telewizję, oddawać się ciekawej lekturze, spotykać się ze znajomymi i rodziną, chodzić na spacery, słuchać muzyki. Stara się rozwijać swoje zainteresowania. Lubi kino, teatr oraz prace w ogrodzie.

BIS to dla  mnie…

„miejsce, gdzie ciągle uczę się pracować z ludźmi. To jest temat, który chyba zawsze pozostanie dla mnie niezgłębioną zagadką. W BISie ludzie są świetni i otwarci na innych”.

Pracuje w projekcie

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”