Anna Sobczyk – Turek

Anna Sobczyk – Turek

Ewaluatorka

Z BIS-em związana od 2010 roku. Zaczynała jako wolontariuszka w projekcie „Samorządowa Akademia Współpracy”, później pracowała m.in. w projektach „Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej”, „Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz „Samorząd z inicjatywą”. W Fundacji zajmuje się prowadzeniem badań społecznych i ewaluacyjnych, obecnie moderuje także proces powstawania dokumentów strategicznych i prowadzi konsultacje społeczne. Interesuje się badaniami aktywności obywatelskiej, animacją społeczności lokalnych oraz nowymi ruchami miejskimi. Absolwentka socjologii i studiów biologiczno-geograficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów brała udział w realizacji kilkunastu projektów badawczych dotyczących m.in. aktywności społecznej młodzieży, praw człowieka, dialogu obywatelskiego oraz ewaluacji.

Po pracy…

czyta szwedzkie kryminały, odkrywa mało znane zakątki Krakowa i podróżuje.

BIS to dla mnie …

„miejsce spotkań ciekawych ludzi i podejmowania nowych wyzwań”.

Pracuje w projekcie

„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie”