Agnieszka Węgrzyn

Agnieszka Węgrzyn

Koordynatorka FIO Małopolska Lokalnie

Z BIS-em związana od czerwca 2014 roku. Magister ekonomii. Od 2011 roku prezeska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Koordynatorka projektów dofinansowanych w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Radna Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014 oraz aktywna liderka lokalnej społeczności w Gminie Myślenice. Koordynatorka partnerstwa trójsektorowego na rzecz rozwoju miejscowości tematycznej „Głogoczów-wieś jak Dzwon”. Wolontariuszka w projektach charytatywnych m.in. Szlachetna Paczka.

Po pracy…

angażuję się w działania mające na celu rozwój mojej miejscowości – Głogoczowa oraz jej mieszkańców.

BIS to dla mnie …

„miejsce inspiracji, spotkań z ciekawymi ludźmi i zdobywania doświadczeń”.

Pracuje w projekcie

„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie”