Agnieszka Kałużny

Agnieszka Kałużna

Specjalistka ds. rozwoju i edukacji

W BISie pracuje od sierpnia 2013. Koordynowała projekt „Wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Dobczyce”. Obecnie pracuje w Centrum Obywatelskim w Krakowie. Od początku pracy zawodowej jest związana z branżą szkoleniowo-edukacyjną oraz zarządzaniem projektami. Współpracowała z Grupą Trenerską MENTOR s.c. (koordynatorka, kootrenerka), Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” oddział w Krakowie (jako trenerka, koordynatorka, członek zarządu), Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie (trenerka), Stowarzyszeniem Rozwoju Młodzieży RAMPA (trenerka) i teraz z Fundacją BIS (spec. ds. rozwoju). Poza tą ścieżką, jest jeszcze i druga – muzyczna. Od 2007 roku jako solistka/kameralistka współpracuje z oktetem wokalnym OCTAVA ENSEMBLE oraz z Fundacją na rzecz Budowy Siedziby Capella Cracoviensis, Stowarzyszeniem MOZART 2003 i Młodą FIlharmonią.

Po pracy…

najchętniej gotuje, czyta książki – ostatnio kryminały, spisuje różne kulinarne mądrości i sprawdzone przepisy, żeby móc się nimi podzielić z blogowymi czytelnikami. Śpiewa – nie tylko po pracy. Podróżuje blisko i daleko… a czasem po prostu siedzi w ogrodzie i nie robi NIC.

BIS to dla mnie …

„nie tylko miejsce pracy, ale i przestrzeń pełna ciekawych osobowości, rozmaitości i pasji, z których można czerpać inspirację pełnymi garściami”.

Pracuje w projekcie

„Centrum Obywatelskie. III sektor”