Formularz zgłoszeniowy

IV Małopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza.

Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
This field is mandatory
Miejscowość *
Gmina *
Powiat *
Nazwa organizacji pozarządowej
Nr KRS
Adres organizacji - miejscowość
Nazwa grupy
Nazwa instytucji
Obszar działania (można zaznaczyć więcej opcji korzystając z klawisza Ctrl)
Jeśli w pytaniu o obszar działania wybrali Państwo opcję "inny" prosimy wskazać jaki:
Zamierzam uczestniczyć w IV Małopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych. Termin: 4.10.2017 r. w godz. 9:00 - 16:30 Miejsce: Muzeum Lotnictwa Polskiego al. Jana Pawła II 39 Kraków
Zamierzam uczestniczyć w wydarzenie towarzyszącym: Małopolskie Start-Upy Społeczne - przedsiębiorczość społeczna w praktyce. Spotkanie networkingowe połączone z prezentacją wybranych przedsiębiorców społecznych. Termin: 4.10.2017 r. w godz. 18:00 - 21:00 Miejsce: BAL ul. Ślusarska 9 Kraków
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu realizacji działań statutowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, w celu przysyłania na podany adres e-mail materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań Fundacji, w tym newslettera „BISletter”.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.