Formularz zgłoszeniowy

Festiwal szkoleń dla NGO

4 – 13 grudnia 2017 r., Kraków

Rejestracja na szkolenie „Mobilne biuro w komórce” 13.12.2017 r., godziny 17.00 – 20.00.

Prosimy o wybór w pierwszym polu formularza „Wydarzenie” pozycji „Festiwal szkoleń dla NGO”, a następnie zaznaczenie pola z tytułem szkolenia oraz podanie danych kontaktowych.

Pytanie dotyczące tematu szkolenia pozwolą prowadzącym lepiej dostosować jego program do Państwa potrzeb.

Wydarzenie *
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
This field is mandatory
Miejscowość *
Gmina *
Powiat *
Nazwa grupy
Skąd dowiedział/a się Pan/i o Dniach Sąsiada?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu realizacji działań statutowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, w celu przysyłania na podany adres e-mail materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań Fundacji, w tym newslettera „BISletter”.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.