„Jak założyć stowarzyszenie lub fundację?
Wstęp do ekonomii społecznej.

Jeśli pierwszy raz spotyka się Pani/Pan z projektem MOWES prosimy o przesłanie wstępnego formularza zgłoszeniowego dla osób z:

  • Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego na adres: rekrutacja.kom@bis-krakow.pl /formularz do pobrania/
  • powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego na adres: rekrutacja.mz@bis-krakow.pl /formularz do pobrania/

Następnie prosimy o wypełnienie formularza poniżej, dotyczącego szkolenia „Jak założyć stowarzyszenie lub fundację?

Jeśli Pana/Pani grupa bierze już udział w projekcie MOWES prosimy o wypełnienie jedynie formularza poniżej.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką oraz pytań dotyczących tematyki szkolenia.

W pierwszym pytaniu „Wydarzenie” prosimy o wybór odpowiedniego miejsca i terminu szkolenia spośród dostępnych:

  • Olkusz_Szkolenie_Jak założyć stowarzyszenie,fundację_16.06.2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 11.06.2018 r.
  • Kraków_Szkolenie_Jak założyć stowarzyszenie,fundację_26.06.2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 19.06.2018 r.
  • Wadowice_Szkolenie_Jak założyć stowarzyszenie,fundację_30.06.2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 22.06.2018 r.

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania się min. 8 osobowej grupy. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu nastąpi najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie *
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
This field is mandatory
Miejscowość *
Gmina *
Powiat *
Czy jest już Pan/i uczestnikiem/czką projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?
Nazwa grupy
Czy z Państwa grupy do udziału w szkoleniu zgłaszają się inne osoby?
Na jakim etapie wyboru formy prawnej jest Państwa grupa? Czy są jeszcze jakieś wątpliwości? Jeśli jest to już dla Państwa jasne, to którą formę Państwo wybieracie?
Jakie tematy i zagadnienia są dla Pani/Pana najbardziej interesujące? Z jakimi pytaniami przyjdzie Pani/Pan na szkolenie?
Dieta
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu realizacji działań statutowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, w celu przysyłania na podany adres e-mail materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań Fundacji, w tym newslettera „BISletter”.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488) – dalej Fundacja lub Administrator, a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w Fundacji.

Oświadczam, iż powiadomiono mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Ponadto poinformowano mnie również, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbiorów Administratora.


Oświadczenia związane z wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia będę kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl