Co warto wiedzieć zanim zarejestrujemy organizację?
Wstęp do ekonomii społecznej.

Jeśli pierwszy raz spotyka się Pani/Pan z projektem MOWES prosimy o przesłanie wstępnego formularza zgłoszeniowego dla osób z:

  • Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego na adres: rekrutacja.kom@bis-krakow.pl /formularz do pobrania/
  • powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego na adres: rekrutacja.mz@bis-krakow.pl /formularz do pobrania/

Następnie prosimy o wypełnienie formularza poniżej, dotyczącego szkolenia Co warto wiedzieć zanim zarejestrujemy organizację?”

Jeśli Pana/Pani grupa bierze już udział w projekcie MOWES prosimy o wypełnienie jedynie formularza poniżej.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką oraz pytań dotyczących tematyki szkolenia.

W pierwszym pytaniu „Wydarzenie” prosimy o wybór odpowiedniego miejsca i terminu szkolenia spośród dostępnych:

  • Kraków_21-22.04.2018_Szkolenie Co warto wiedzieć…?
Wydarzenie *
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
This field is mandatory
Miejscowość *
Gmina *
Powiat *
Czy jest już Pan/i uczestnikiem/czką projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?
Nazwa grupy
Czy z Państwa grupy do udziału w szkoleniu zgłaszają się inne osoby?
Na jakim etapie wyboru formy prawnej jest Państwa grupa? Czy są jeszcze jakieś wątpliwości? Jeśli jest to już dla Państwa jasne, to którą formę Państwo wybieracie?
Jakie tematy i zagadnienia są dla Pani/Pana najbardziej interesujące? Z jakimi pytaniami przyjdzie Pani/Pan na szkolenie?
Dieta
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu realizacji działań statutowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, w celu przysyłania na podany adres e-mail materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań Fundacji, w tym newslettera „BISletter”.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.