Formularz zgłoszeniowy
„Szkoła Liderów i Liderek Społecznych”

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką oraz pytań dotyczących tematyki cyklu szkoleniowego.

W pierwszym polu „Wydarzenie” prosimy o wybór spośród dostępnych pozycji „Chrzanów_Szkoła Liderów i Liderek Społecznych”.

Wydarzenie *
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
This field is mandatory
Miejscowość *
Gmina *
Powiat *
Czy jest już Pan/i uczestnikiem/czką projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?
Nazwa grupy
Proszę wskazać inne osoby z grupy zgłaszające się do udziału w Szkole Liderów i Liderek Społecznych.
Proszę opisać swoją motywację do udziału w cyklu szkoleniowym
Jakie tematy i zagadnienia są dla Pani/Pana najbardziej interesujące? Z jakimi pytaniami przyjdzie Pani/Pan na szkolenie?
Dieta
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu realizacji działań statutowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, w celu przysyłania na podany adres e-mail materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań Fundacji, w tym newslettera „BISletter”.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.