Formularz zgłoszeniowy
dotyczący spotkań dla wadowickich organizacji pozarządowych

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza.

W pierwszym polu prosimy wybrać odpowiednie wydarzenie, do udziału w którym zgłaszacie się Państwo:

  • Status Organizacji Pożytku Publicznego – czy warto? proszę wybrać pozycję ” Wadowice_21.11.2017_Spotkanie_Status OPP”
  • UDANY FESTYN I PIKNIK  czyli jak zorganizować wydarzenie, które zabawi, zachwyci i zintegruje mieszkańców, 23.11.2017 r. proszę wybrać pozycję ” Wadowice_23.11.2017_Spotkanie_Udany festyn i piknik”
Wydarzenie *
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
This field is mandatory
Miejscowość *
Gmina *
Powiat *
Nazwa organizacji pozarządowej
Nr KRS
Adres organizacji - miejscowość
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu realizacji działań statutowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, w celu przysyłania na podany adres e-mail materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań Fundacji, w tym newslettera „BISletter”.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.