Formularz zgłoszeniowy
„ABC dla NGO”

Rekrutacja do cyklu krakowskiego trwa do 4.04.2018 r..

Jeśli pierwszy raz spotyka się Pani/Pan z projektem MOWES prosimy o przesłanie wstępnego formularza zgłoszeniowego dla osób z Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego na adres: rekrutacja.kom@bis-krakow.pl /formularz do pobrania/.

Następnie prosimy o wypełnienie formularza poniżej, dotyczącego szkolenia ABC dla NGO”

Jeśli Pana/Pani grupa bierze już udział w projekcie MOWES prosimy o wypełnienie jedynie formularza poniżej.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką oraz pytań dotyczących tematyki szkolenia.

W pierwszym pytaniu „Wydarzenie” prosimy o wybór odpowiedzi „Kraków_ABC dla NGO”.

Wydarzenie *
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
This field is mandatory
Miejscowość *
Gmina *
Powiat *
Nazwa grupy
Czy jest już Pan/i uczestnikiem/czką projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?
Proszę opisać dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu organizacji pozarządowej
Proszę opisać swoją motywację do udziału w cyklu szkoleniowym
Proszę podać trzy oczekiwania w stosunku do cyklu szkoleniowego
Proszę podać imię i nazwisko osoby, która razem z Panią/Panem zgłosiła się do udziału w cyklu
Dieta
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu realizacji działań statutowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, w celu przysyłania na podany adres e-mail materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań Fundacji, w tym newslettera „BISletter”.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Jestem świadom(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz tego, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych w którym dane są przetwarzane.