Formularz zgłoszeniowy
„ABC dla NGO Wieliczka”

Rekrutacja do cyklu wielickiego trwa do 24.09.2018 r..

Jeśli pierwszy raz spotyka się Pani/Pan z projektem MOWES prosimy o przesłanie wstępnego formularza zgłoszeniowego dla osób z Krakowa lub powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego na adres: rekrutacja.kom@bis-krakow.pl /formularz do pobrania/.

Następnie prosimy o wypełnienie formularza poniżej, dotyczącego szkolenia ABC dla NGO”

Jeśli Pana/Pani grupa bierze już udział w projekcie MOWES prosimy o wypełnienie jedynie formularza poniżej.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką oraz pytań dotyczących tematyki szkolenia.

W pierwszym pytaniu „Wydarzenie” prosimy o wybór odpowiedzi „Wieliczka_ABC dla NGO”.

Wydarzenie *
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
E-mail *
This field is mandatory
Gmina *
Powiat *
Miejscowość *
Czy jest już Pan/i uczestnikiem/czką projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej?
Nazwa grupy
Proszę opisać dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu organizacji pozarządowej
Proszę opisać swoją motywację do udziału w cyklu szkoleniowym
Proszę podać trzy oczekiwania w stosunku do cyklu szkoleniowego
Proszę podać imię i nazwisko osoby, która razem z Panią/Panem zgłosiła się do udziału w cyklu
Dieta
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w celu realizacji działań statutowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, w celu przysyłania na podany adres e-mail materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działań Fundacji, w tym newslettera „BISletter”.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18 (KRS 0000301501, NIP 9452102152, REGON 120665488) – dalej Fundacja lub Administrator, a moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 przez WE oraz dostosowanymi do nich procedurami obowiązującymi w Fundacji.

Oświadczam, iż powiadomiono mnie o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania, aktualizowania, jak również prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzoru. Ponadto poinformowano mnie również, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbiorów Administratora.


Oświadczenia związane z wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie danych, modyfikacje oraz żądanie usunięcia będę kierować na adres poczty elektronicznej Fundacji: biuro@bis-krakow.pl