Szkolenie: Jak napisać dobry wniosek społeczny i rozwojowy. Wstęp do ekonomii społecznej

Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności uczestników potrzebnych do przygotowywania dobrych wniosków projektowych. Uczestnicy szkolenia rozwiną swoje umiejętności zaplanowania działań projektowych oraz opracowania ich opisu. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym różnią się problemy od celów, a działania od rezultatów w projektach. Szczególna uwaga poświęcona zostanie konkursowi FIO Małopolska Lokalnie -Północ.

 • W programie szkolenia

  9:00 – 11:00   Dobry projekt – od czego zacząć? Ćwiczenie na dobry początek.

  11:00 – 11:15  Przerwa kawowa

  11:15 – 13:00  Projekt społeczny i rozwojowy – jak sformułować cele, zaplanować działania i harmonogram, określić rezultaty?

  13:00 – 13:45  Przerwa obiadowa

  13:45 – 14:45  Zasady konstruowania budżetu projektu.

  14:45 – 15:00  Przerwa kawowa

  15:00 – 16:15  Jak przygotować dobrej jakości wniosek do konkursu na projekty społeczne i rozwojowe FIO Małopolska Lokalnie – Północ? Jak przygotować się do prezentacji przed komisją konkursową?

 • Dlaczego warto wziąć udział?

  Uczestnicy szkolenia:

  * Dowiedzą się jak spójnie i logicznie przedstawić swój projekt we wniosku aplikacyjnym

  * Dowiedzą się w jaki sposób przygotować diagnozę potrzeb i problemów we wniosku

  * Dowiedzą się na co zwrócić uwagę przy planowaniu harmonogramu i budżetu

  * Nauczą się poprawnie formułować cele, działania i rezultaty projektu.

  * Wymienią się doświadczeniami dotyczącymi skutecznego aplikowania o środki z grantów.

  * Poznają założenia konkursu FIO Małopolska Lokalnie – Północ.

 • Dla kogo?

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli grup uczestniczących w projekcie MOWES KOM:

  * przedstawicieli grup nieformalnych, grup w procesie formalizacji oraz grup, które założyły organizację przy wsparciu Fundacji BIS w ramach projektu MOWES KOM

  * osoby, początkujące w pisaniu wniosków projektowych – szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym

 • ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

  * Termin: 24.04.2019 r. w godzinach od 9.00-16.15

  * Zajęcia odbędą się: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65 Kraków

  * Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz obiad.

  * Udział w szkoleniu jest bezpłatny

 • Trenerka

  Lidia Korbus- Then

  Z wykształcenia menedżerka w administracji publicznej. Doświadczona Trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Członkini zarządu Federacji Małopolska Pozarządowa oraz Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Od 2006r. zaangażowana w różnego rodzaju projekty społeczne – początkowo w administracji rządowej, od 2010r. związana z trzecim sektorem i ekonomią społeczną.  Szkoli, doradza i pracuje animacyjnie z grupami nieformalnymi, liderami i liderkami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Specjalizuje się m.in. w rozwiązywaniu problemów z rejestracją i aspektami formalnymi, a także związanych z pracą w zespole i finansowaniem działalności organizacji pozarządowych oraz w pracy metodą projektu. Współautorka licznych projektów społecznych.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitarny, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.