INTEGRATION THROUGH SOCIAL AND DIGITAL LEANING (ISDL)

ISDL LOGO PROJEKTU

                                                                                      O PROJEKCIE

Integration through Social and Digital Learning (ISDL) jest międzynarodowym projektem partnerskim realizowanym przy wsparciu finansowym UE w ramach programu Erasmus+. Projekt koncentruje się na sytuacji imigrantów i osób bezrobotnych w różnych krajach UE. Projekt opiera się na przeświadczeniu, że skuteczna inkluzja społeczna i integracja są uzależnione od dostępności metod i ścieżek kształcenia dorosłych promujących wrażliwość kulturową oraz rozwijających umiejętności cyfrowe.

W projekcie uczestniczy 6 organizacji partnerskich z Polski, Włoch, Turcji, Rumunii i Niemiec. W latach 2017-2019 partnerzy będą prowadzili badania na temat sposobów integracji imigrantów oraz będą poszukiwali najlepszych praktyk w tym zakresie. Wszystkie wyniki prac zostaną zebrane i zaprezentowane w formie bezpłatnego, interaktywnego przewodnika, który dostępny będzie na stronach internetowych projektu. Znajdzie się w nim zbiór najlepszych praktyk i rozwiązań w dziedzinie integracji imigrantów oraz społecznego i cyfrowego kształcenia osób dorosłych z różnych zakątków Europy.

 • Cel projektu:

  Celem projektu jest wyszukanie, zgromadzenie i opisanie dobrych praktyk integracji imigrantów oraz osób bezrobotnych w następujących obszarach:

  1) aktywne obywatelstwo i budowanie społeczności,

  2) świadomość kulturowa, 3) otwarty rząd,

  4) zrównoważony, oparty na współdziałaniu styl życia w mieście,

  5) metody komunikacji społecznej,

  6) umiejętności cyfrowo-informatyczne,

  7) edukacja z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

 • Dla kogo?

  Projekt ISDL adresowany jest do wszystkich interesujących się kwestiami integracji imigrantów oraz kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych. Projekt umożliwia wymianę informacji i doświadczeń w celu rozpowszechnienia najbardziej skutecznych i innowacyjnych działań, służących lepszej integracji imigrantów.

 • Informacje i kontakt

  Do końca 2018 zbieramy informacje o polskich projektach i działaniach dotyczących integracji imigrantów, które mogłyby zostać włączone do podręcznika dobrych praktyk, który powstanie na koniec projektu. Jeśli masz informacje o innowacyjnych działaniach lub projektach, które w skuteczny sposób zwiększają integrację imigrantów w Polsce i mogłyby zostać przeszczepione w innych rejonach Europy prosimy skontaktuj się z nami. Informacje zbiera Marta Marzec: marta.marzec@bis-krakow.pl

PARTNERZY:

Polska:

EURO IDEA Fundacja Społeczno-Kulturalna www.euroidea.wordpress.pl

LOGO EUROIDEA

Turcja:

KIRSEHIR IL MILLI EGITIM MÜDÜRLÜGÜ http://www.arge40.com/

LOGO TURCJA

Niemcy:

KNUEPFWERK E.V.

LOGO NIEMCY_1

Rumunia:

ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA www.bucovinainstitute.org

Logo_Institutul_Bucovina

Włochy:

EURO NET           www.euro-net.eu

EU_flag-Erasmus+_vect_POS