Spotkanie networkingowe dla liderów grup nieformalnych i organizacji pozarządowych: Wolontariat w organizacji czyli jak zdobyć i zatrzymać wolontariuszy w organizacji?

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk w pracy z wolontariuszami w organizacjach pozarządowych.
Będziemy rozmawiać o obowiązujących aspektach prawnych dotyczących wolontariatu, rekrutacji wolontariuszy, roli koordynatora i zadaniach wolontariuszy w organizacji.
Podyskutujemy o metodach motywowania i nagradzania wolontariuszy. Skupimy się na temacie jak sprawić, by nasza organizacja była przyjazna wolontariuszom oraz na tym jakie korzyści daje współpraca z wolontariuszami.

 • Dlaczego warto wziąć udział?

  W TRAKCIE NETWORKINGU:

  • spotkasz osoby, które chcą rozwijać wolontariat w swoich organizacjach
  • poznasz korzyści jakie niesie zaangażowanie wolontariuszy do działań organizacji
  • będziesz mieć możliwość konsultacji prawnych aspektów dotyczących wolontariatu w Polsce ze specjalistą
  • dowiesz się jakie są dobre praktyki we współpracy z wolontariuszami
  • poznasz metody jak zdobyć i zatrzymać wolontariuszy w organizacji
 • Dla kogo?

  Do udziału w spotkaniu zapraszamy liderki/liderów grup nieformalnych i organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • Czas trwania spotkania: 17:00-20:30 (5 godzin edukacyjnych)  – zapewniamy kawę, herbatę i ciastka
 • Moderatorka: Berenika Baranowska, założycielka i wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie, ekspert z zakresu wolontariatu, koordynator wolontariuszy podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz wielu projektów.

Planowany termin i miejsce spotkania: 18.05.2018, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów.

 ZGŁOSZENIA DO 15.05.2018 

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.