ogłoszenie MZ

Do grona samorządów, które zostały zakwalifikowane do programu animacji JST w ramach projektu wspierającego ekonomię społeczną MOWES, dołączyły Wadowice i Chrzanów (obszar MZ).

Wyłonionym gminom gratulujemy!

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.