Ogłoszenie wyników rekrutacji(1)

Animacja JST. Wyniki rekrutacji – KOM

Nabór do programu animacji JST w ramach projektu wspierającego ekonomię społeczną MOWES został rozstrzygnięty.

Do udziału (obszar KOM) zakwalifikowały się gminy:

Kraków, Niepołomice, Gdów, Dobczyce, Miechów.

Nabór w obszarze MZ zostanie ogłoszony w II połowie kwietnia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.