Poszukujemy nowej osoby do naszego zespołu!

SPECJALISTA_KA DS. REALIZACJI PROJEKTÓW

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie grup nieformalnych i organizacji pozarządowych w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów
 • Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i organizacyjnej przedsięwzięć i projektów
 • Nadzór nad budżetami projektów i przedsięwzięć i wydatkowaniem środków
 • Prowadzenie monitoringu finansowego realizowanych przedsięwzięć i projektów
 • Przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej przedsięwzięć i projektów (m.in. faktur, porozumień wolontariackich, sprawozdań finansowych)
 • Udział w działaniach promocyjnych
 • Wsparcie organizacyjne działań edukacyjnych (m.in. wsparcie w rekrutacji, logistyka szkoleń, prowadzenie dokumentacji, kontakt z uczestnikami, zakupy)
 • Udział w monitoringu i ewaluacji rezultatów prowadzonych działań
 • Współpraca z  grantodawcą w zakresie spraw formalnych,
 • Udział w spotkaniach zespołu projektowego, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
 • Współpraca  z innymi pracownikami, wolontariuszami oraz partnerami Fundacji

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego
 • minimum 1 rok doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej
 • doświadczenia w realizacji projektów grantowych
 • wysokich kompetencji komunikacyjnych i umiejętności współpracy w zespole
 • samodzielności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze 70% etatu, od 15.04.2018 r. z możliwością poszerzenia do pełnego etatu
 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej organizacji pozarządowej
 • możliwość włączania się w kolejne projekty Fundacji
 • środowisko pracy, w którym ceniona jest samodzielność i kreatywność
 • udział w realizacji projektów, które mają sens i znaczenie dla ich uczestników

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego zawierającego klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać do dnia 30.03.2018 r. na adres rekrutacja@bis-krakow.pl.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i zaprosimy na rozmowy rekrutacyjne w dniach 05-10.04.2018 r.