29496729_1928154890551147_5509022119557595136_n

Animacja JST. Nabór przedłużony do 27 marca 2018

Rozpoczynamy III turę rekrutacji samorządów do programu animacji MOWES w obszarze KOM i MZ. W ramach współpracy oferujemy bezpłatne, kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze w zakresie ekonomii społecznej.

KOGO ZAPRASZAMY?

Do udziału w programie zapraszamy samorządy z terenu powiatu krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego, myślenickiego, bocheńskiego, wielickiego, miasta Kraków oraz powiatu olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego, które chcą tworzyć przedsiębiorstwa społeczne (np. spółdzielnie socjalne osób prawnych) oraz rozwijać ekonomię społeczną wprowadzając nowe formy współpracy z  organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

CO OFERUJEMY?

Bezpłatne, kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze, w tym:

 1. Obszar współpracy z mieszkańcami, m.in.:
 • wsparcie procesu wypracowywania założeń i/lub konsultacji budżetu obywatelskiego w gminie
 • wsparcie procesu wypracowywania założeń i/lub konsultacji inicjatywy lokalnej w gminie
 • wsparcie w procesach rewitalizacji społecznej
 • wsparcie tworzenia regulaminu konsultacji społecznych z mieszkańcami
 • zaplanowanie i przeprowadzenie konsultacji planowanych w gminie rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej
 • wsparcie procesu partycypacyjnego wypracowywania oferty np. domu kultury, centrum aktywności seniora, klubu rodzica
 • wypracowanie założeń do powołania Centrum Społecznościowego w gminie
 • animację grup inicjatywnych mieszkańców

2. Obszar współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in.:

 • wsparcie konsultacji programów współpracy z NGO
 • opracowanie regulaminów np. korzystania z lokali gminnych przez NGO, projektów partnerskich, zasad regrantingu
 • diagnoza obszarów do współpracy między JST i NGO
 • wsparcie procesu powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • zaplanowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych planowanych w gminie rozwiązań
 • wsparcie tworzenia przedsiębiorstw społecznych, opracowanie procedur klauzul społecznych
 • moderację spotkań poświęconych budowaniu współpracy lokalnej z podmiotami ekonomii społecznej
 • bieżącą współpracę z animatorem, który będzie czuwał nad całym procesem
 • doradztwo specjalistyczne i grupowe
 • szkolenia z zakresu zakładania przedsiębiorstw społecznych
KONTAKT

Dodatkowych informacji udzielają animatorzy:

Ewa Chromniak tel. 790 346 927

Agnieszka Dziewitek tel. 666 358 430

ZGŁOSZENIA KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITARNY

Samorządy zostaną wybrane w procesie rekrutacyjnym.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać do dnia 20 marca 2018 r na adres email: rekrutacja.kom@bis-krakow.pl

Wybrane samorządy zostaną zaproszone do drugiego etapu – spotkań rekrutacyjnych

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do programu animacji JST KOM_III nabór

Regulamin animacji JST KOM – III nabór

załacznik nr 1 _formularz rekrutacyjny_KOM – III nabór

załacznik nr 2_kontrakt _KOM – III nabór

zał nr 3a_ścieżka pracy animacyjnej

załacznik nr 3b_rezultaty

zał nr 4_karta oceny formalnej_KOM

zał nr 5 _karta oceny merytorycznej_KOM

deklaracja uczestnictwa _KOM _III nabór

ZGŁOSZENIA MAŁOPOLSKA ZACHODNIA

Samorządy zostaną wybrane w procesie rekrutacyjnym.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać do dnia 20 marca 2018 r na adres email: rekrutacja.mz@bis-krakow.pl

Wybrane samorządy zostaną zaproszone do drugiego etapu – spotkań rekrutacyjnych

ZAŁĄCZNIKI

zaproszenie do programu animacji JST_MZ_III nabór

Regulamin animacji lokalnej JST_MZ_III nabór

załacznik nr 1 _formularz rekrutacyjny_MZ_III nabór

załacznik nr 2_kontrakt_animacja JST_MZ_III nabór

zał nr 3a_ścieżka pracy animacyjnej

załacznik nr 3b_rezultaty

zał nr 4_karta oceny formalne_MZ_III nabór

zał nr 5 _karta oceny merytorycznej_MZ_III nabór

Deklaracja udziału _MZ_III nabór

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.