Spotkanie networkingowe dla liderów grup nieformalnych i organizacji pozarządowych: DYLEMATY LIDERÓW… – grupa wymiany doświadczeń

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz poznanie się osób, które prowadzą organizacje pozarządowe lub przewodniczą działaniom grup nieformalnych. W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o dylematach i wyzwaniach, które w swoim codziennym działaniu napotykają liderzy społeczni.

Spotkanie przeprowadzone będzie w oparciu o metodę Action Learning. To metoda zespołowego uczenia się oparta na aktywności uczestników oraz bazująca na ich realnych, codziennych doświadczeniach. Uczestnicy spotkania poznają szczegółowe zasady prowadzenia spotkań w oparciu o metodę Action Learning i będą mogli samodzielnie wykorzystać ją w swojej organizacji np. do rozwiązywania problemów, wprowadzania zmian i innowacji.

 • Zasady Action Learning

  Spotkanie prowadzone będzie metodą Action Learning według poniższych zasad:

  • Uczestnicy spotkania pracują nad realnymi sytuacjami, pytaniami, dylematami, problemami. Jest to praca w oparciu o autentyczne wyzwania związane z wykonywaną pracą.
  • Uczestnicy zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w zespołowym uczeniu się. Pracują nie tylko na rzecz swojego rozwoju, ale również pozostałych członków grupy.
  • Każdy z członków zespołu bierze indywidualną odpowiedzialność za rozwiązanie własnych dylematów i wyzwań.

  Uczestnicy zobowiązują się do wdrażania wybranych przez siebie rozwiązań.

 • Dlaczego warto wziąć udział?

  W TRAKCIE NETWORKINGU:

  • spotkasz ludzi, którzy na co dzień natrafiają na podobne problemy i wyzwania co Ty,
  • będziesz mogła/mógł przedyskutować z nimi ważne dla Ciebie kwestie związane z organizacją pracy zespołu, pozyskiwaniem ludzi do współpracy, radzeniem sobie z różnymi trudnościami w grupie,
  • uzyskasz wsparcie w rozwiązaniu twoich dylematów związanych z prowadzeniem grupy/organizacji,
  • poznasz metodę Action Learning, będziesz mogła/mógł przetestować ją w praktyce a potem wykorzystać w swojej grupie/organizacji,
 • Dla kogo?

  Do udziału w spotkaniu zapraszamy liderów/liderki grup nieformalnych lub organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie MOWES KOM.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • Czas trwania spotkania: 17:00- 20:30 (5 godzin edukacyjnych)  – zapewniamy kawę, herbatę i ciastka
 • Moderatorka: Joanna Czarnik, animatorka i trenerka Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej współprowadzonego przez Biuro Inicjatyw Społecznych
 • Planowany termin i miejsce spotkania: 21 MARCA 2018r, UL. KRASICKIEGO 18, 1 PIĘTRO (PODGÓRZE)

ZGŁOSZENIA DO 19.03.2018

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.