Cykl szkoleniowy: ABC dla NGO

Cykl szkoleniowy ma przygotować uczestników do poprowadzenia nowej organizacji pozarządowej. Pozwoli poznać i na własnych przykładach omówić najważniejsze aspekty funkcjonowania NGO i dobrze wystartować w pierwszym okresie działania.

 • Program cyklu

  Cykl “ABC dla NGO” składa się z 8 spotkań (64 godzin edukacyjnych), odbywających się w czterech blokach po dwa dni zajęć (sobota – niedziela) oraz 1 popołudniowego spotkania networkingowego. Cykl obejmie takie zagadnienia, jak:

  • zarządzanie strategiczne w NGO
  • wizerunek organizacji i promowanie działań
  • aspekty formalno-prawne związane z funkcjonowaniem organizacji
  • zarzadzanie finansami, w tym źródła finansowania działalności NGO
  • praca metodą projektu – również w praktyce
  • księgowość
  • zarządzanie zespołem

  Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa.

  Zaświadczenia ukończenia wręczone zostaną na spotkaniu networkingowym, na które zaproszeni zostaną nie tylko Uczestnicy cyklu, ale też pozostali członkowie ich grup lub organizacji – to doskonała okazja do wymiany doświadczeń!

  W trakcie trwania cyklu, Uczestnicy – korzystając ze wsparcia doradców, opracują pracę zaliczeniową na wybrany przez siebie temat, przydatny im w funkcjonowaniu organizacji.

  Przykładowe tematy: Budżet organizacji i plan finansowania na najbliższy rok, Opracowanie struktury wewnętrznej organizacji i zespołu, Plan rozwoju zespołu organizacji, Plan  działania organizacji na 1-2 lata, Opracowanie koncepcji projektu i wniosku, Przeprowadzenie diagnozy potrzeb pod kątem projektu, Polityka rachunkowości.

  program ABC w NGO KOM 3 edycja

 • Dlaczego warto wziąć udział?

  Program szkoleniowy pozwoli uczestnikom rozwinąć praktyczne kompetencje, m.in. dotyczące:

  • specyfiki sektora organizacji pozarządowych i możliwości działania, jakie on daje,
  • zwiększenia znajomości prawnych aspektów działalności organizacji,
  • pracy metodą projektu,
  • tworzenia i realizacji projektów,
  • pozyskiwania źródeł finansowania działań NGO,
  • specyfiki zatrudniania i rozliczania pracowników w organizacjach pozarządowych.
 • Dla kogo?

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy uczestników projektu MOWES KOM:

  • przedstawicieli młodych (stażem) organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych,
  • chcących się sformalizować (lub będących w procesie formalizacji).
  • osoby, które nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu organizacji pozarządowej – szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym
  • preferowane jest uczestnictwo 2 osób z jednej grupy/organizacji
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • Forma zajęć: wykładowo-warsztatowa
 • Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00-16.15 w Krakowie: ul. Krasickiego 18, I piętro
 • Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (przerwy kawowe, obiad)
 • Udział w cyklu jest bezpłatny
 • WARUNKIEM UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU CYKLU JEST OBECNOŚĆ NA MIN. 80% ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I DOSTARCZENIE PRACY ZALICZENIOWEJ DO KOŃCA CZERWCA 2018
AKTUALNE TERMINY SZKOLEŃ

Szkolenie dla uczestników z Krakowa oraz powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego

Realizacja w 2018 r. – przewidywane terminy:

 • 1 i 2 dzień: 14 – 15.04.2018 godz. 9.00-16.15
 • 3 i 4 dzień: 28 – 29.04.2018 godz. 9.00-16.15
 • 5 i 6 dzień: 19 – 20.05.2018 godz. 9.00-16.15
 • 7 i 8 dzień: 9 – 10.06.2018 godz. 9.00-16.15
 •  podsumowujące spotkanie networkingowe: pierwsza połowa lipca 2018 (dokładny termin zostanie ustalony z Uczestnikami w trakcie zajęć).

ZGŁOSZENIA DO 04.04.2018

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.