Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych,  Urząd Miejski w Wadowicach serdecznie zapraszają Przedstawicieli  i Przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wadowice do udziału w spotkaniu:

O DIAGNOZIE I BADANIU W DZIAŁANIU CZYLI SŁÓW KILKA JAK POZNAĆ POTENCJAŁY I POTRZEBY MIESZKAŃCÓW I ZAPROSIĆ ICH DO WSPÓŁPRACY

realizowanym w ramach projektu: „Wsparcie edukacyjne i doradcze dla wadowickich organizacji pozarządowych”

Co będziemy robić?

  • Poznamy metody i narzędzia badawcze, w tym animacyjne
  • Zainspirujemy się badaniami w działaniu w projektach animacyjnych
  • Zaplanujemy narzędzia przystające do profilu działań własnej organizacji

W ramach spotkania będzie można skorzystać z doradztwa w zakresie wypełniania wniosków aplikacyjnych.

Zapraszamy Państwa 18 grudnia 2017, od godz. 16.00 – 19.00. Miejsce spotkania: Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice;

Spotkanie poprowadzi: Teresa Jankowska – trenerka i edukatorka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, animatorka w programie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmujemy do 15 grudnia 2017 r.,  pod adresem mailowym teresa.jankowska@bis-krakow.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!