Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych,  Urząd Miejski w Wadowicach serdecznie zapraszają Przedstawicieli  i Przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wadowice do udziału w spotkaniu:

Status Organizacji Pożytku Publicznego – czy warto?

realizowanym w ramach projektu: „Wsparcie edukacyjne i doradcze dla wadowickich organizacji pozarządowych”

Podczas spotkania „Status OPP – czy warto?” uczestnicy uzyskają informacje na temat możliwości przyznania organizacji pozarządowej statusu organizacji pożytku publicznego.

Program:

  • Czym jest działalność pożytku publicznego;
  • Jak spełnić wymogi, stawiane OPP;
  • Kto może ubiegać się o status OPP;
  • Obowiązki organizacji posiadającej status OPP.

Do udziału w seminarium zapraszamy członków organizacji, członków władz, pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy organizacji działających na terenie Gminy Wadowice.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 21.11.2017 r., godz. 16.00.

Miejsce spotkania: Sala nr 19 Urzędu Miasta Wadowice,  plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmujemy do 18.11.2017 r., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!