Szkolenie: Aspekty finansowo – księgowe działalności organizacji pozarządowych

 • Realizujesz projekt w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie?
 • Jesteś członkiem organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej z terenu Krakowa lub powiatu wielickiego, która zastanawia się nad założeniem organizacji?
 • Chcesz widzieć więcej o aspektach finansowo- księgowych prowadzenia NGO?

W takim razie – zapraszamy na szkolenie, na którym pomożemy Ci poznać bliżej księgowość w organizacji pozarządowej!

 • WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU, a dowiesz się:

  – jak rozróżnić i wyodrębnić na kontach księgowych poszczególne rodzaje działalności NGO (odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza),
  – jakie zasady podlegania podatkowi dochodowemu i VAT obowiązują NGO,
  – jak prawidłowo dokumentować działania NGO pod względem księgowym oraz jakie są obowiązki NGO względem prowadzenia rachunkowości organizacji,
  – jakie nowe obowiązki względem rachunkowości wchodzą w życie w 2018 roku,
  – jakie wzory sprawozdań finansowych będą obowiązywały za 2017 rok.

 • ZARYS PROGRAMU

  1. Ramy prawne funkcjonowania NGO.
  2. Rodzaje działalności NGO, ich charakterystyka i zasady wyodrębniania w księgowości.
  3. Omówienie zasad podlegania NGO pod podatki CIT i VAT.
  4. Polityka rachunkowości i opisywanie dokumentów.
  5. Zasady Jednolitych Plików Kontrolnych.
  6. Sprawozdania finansowe za 2017 rok – nowe wzory i zasady wyboru.

 • DLA KOGO?

  Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych/samopomocowych z terenu Krakowa i powiatu wielickiego, które realizują działania w ramach projektu FIO – Małopolska Lokalnie.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • 1 x 8 h szkoleniowych w godzinach od 9.00-16.00
 • Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

FORMA SZKOLENIA

Prezentacja z omawianiem praktycznych przykładów, praca w grupach, dyskusja.

TERMIN SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 października br. w Krakowie w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych przy ul. Krasickiego 18 p. I  

ZGŁOSZENIA

Do 23 października 2017 do godz. 13:00 za pośrednictwem formularza elektronicznego.

PROWADZĄCA

Małgorzata Klewska – księgowa z 10-letnim stażem w NGO (rozliczanie wielu projektów z różnych źródeł), uprawnieniami Ministerstwa Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych, po kursie trenerskim. Od 3 lat prowadzi biuro rachunkowe BIS dedykowane dla NGO. Ma za sobą wiele godzin szkoleń dla organizacji pozarządowych.

Szkolenie realizowane jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie dofinansowanego przez Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwo Małopolskie i Gminę Miejską Kraków.