Zainspirujemy Was i przygotujemy do tego, jak być liderem w społeczności lokalnej.

 • Co oferujemy?

  • Cykl szkoleniowy Szkoła Liderów i Liderek Lokalnych
   Dzięki któremu poznacie narzędzia i zdobędziecie kompetencje , by podejmować skuteczne działania na rzecz swoich społeczności.

   Dzięki Szkole dowiecie się:
   – jak zostać skuteczniejszym liderem i liderką
   – jaka jest rola animatora społecznego w środowisku lokalnym
   – jak angażować i mobilizować mieszkańców do działania
   – jak budować lokalne partnerstwa
   – jak rozwijać i zarządzać zespołem i organizacją
   – jak przeprowadzić diagnozę zasobów i potrzeb środowiska lokalnego
   – jak planować i realizować przedsięwzięcia i projekty lokalne
   – jak organizować społeczność lokalną

  • Wizyta studyjna
   podczas której będziecie mieli okazję odwiedzić niezwykłe miejsca i od praktyków dowiedzieć się jak prowadzić miejsca, które służą lokalnej społeczności i są przez nią współtworzone.
   Wizyta to 3-dniowy wyjazd. Jest częścią Szkoły Liderów I Liderek Społecznych.
  • Przedsięwzięcie
   które pozwoli sprawdzić się w działaniu. W realizacji przedsięwzięcia wspieramy Was merytorycznie i (jeśli tego potrzebujecie) finansowo – kwotą do 1000zł.

   Realizacja przedsięwzięcia jest powiązana z cyklem Szkoły Liderów I Liderek Społecznych
   W ramach przedsięwzięcia możecie:
   – realizować warsztaty, wykłady, akcje wynikające z potrzeb i potencjałów lokalnych
   – aktywizować i mobilizować społeczność lokalną
   – włączać mieszkańców w działania
   – współpracować z lokalnymi instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi, aktywistami

 • Dla kogo?

  • Dla grup, które działają lokalnie i chcą się nauczyć angażować do współpracy innych, bazując na lokalnych zasobach
  • Dla grup, które działają nieformalnie i do końca roku nie planują się sformalizować
  • Zapraszamy Was, jeśli działacie z grupą osób, najchętniej przyjmujemy grupy kilku-osobowe, ale jeśli jest Was tylko dwójka – też zapraszamy.
 • Dlaczego warto wziąć udział?

  • poszerzycie wiedzę i umiejętności liderskie
  • odkryjecie swoje zasoby i potencjały do działania szczególnie w zakresie liderskim
  • rozwiniecie swoje kompetencje związane z mobilizowaniem i aktywizowaniem ludzi do działania
  • podniesiecie skuteczność i skalę oddziaływania poprzez rozwój kompetencji liderskich i animacyjnych
  • poznacie narzędzia badania społeczności lokalnej
  • sprawdzicie się w działaniu poprzez realizację przedsięwzięcia
  • poznacie osoby zaangażowane społecznie z Małopolski
  • zainspirujecie się działaniami z obszaru ekonomii społecznej podczas wizyty studyjnej
  • nauczycie się, jak zawiązywać lokalne partnerstwa i koalicje
  • poznacie inne osoby zaangażowane społecznie z Waszego rejonu, którzy na pewno Was zainspirują, a może uda się nawiązać współpracę
 • Jakie są warunki uczestnictwa?

  Wsparcie (o wartości ok. 5000 zł), które oferujemy, dzięki współfinansowaniu projektu z UE jest nieodpłatne. Czy to nie cudownie?
  Ale to nie znaczy, że uczestnictwo nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Czego oczekujemy od Waszej grupy?

  • wytypowania dwóch członków/członkiń grupy, którzy wezmą udział we wszystkich czterech zjazdach cyklu Szkoła Liderów i Liderek Społecznych
  • zaangażowania grupy w realizację przedsięwzięcia

  Jeśli jesteście gotowi podjąć takie zobowiązanie i z naszą pomocą wejść na wyższy poziom współpracy – zapraszamy!