Szkolenie: Kompendium wiedzy na temat spółdzielni socjalnej. Wstęp do ekonomii społecznej.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktycznych wskazówek w zakresie prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz przygotowanie osób uczestniczących w szkoleniu do oceny czy ich pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej powinien być zrealizowany przez założenie spółdzielni socjalnej.

 • ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

  • Czym jest spółdzielnia – jej miejsce w gospodarce i życiu społeczności lokalnej (aktualna sytuacja ruchu spółdzielczego, stan i kondycja sektora spółdzielni socjalnych, spółdzielnia jako podmiot ekonomii społecznej, etc.).
  • Spółdzielnia socjalna, a prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego przez organizację pozarządową lub spółkę non-profit – regulacje prawne, interpretacja przepisów, struktura spółdzielni, statut, prawa i obowiązki członków, etc.
  • Ustawa Prawi Spółdzielcze i Ustawa o spółdzielniach socjalnych i jej praktyczne zastosowanie.
  • Otoczenie instytucjonalne spółdzielczości w Polsce.
  • Różne rodzaje spółdzielni socjalnych (spółdzielnie socjalne osób fizycznych, spółdzielnie socjalne osób prawnych, spółdzielnie mieszane).
  • Przykłady dobrych praktyk.
  • Źródła finansowania działalności spółdzielni socjalnych – na etapie zakładania i funkcjonowania.
  • Jak założyć spółdzielnię socjalną krok po kroku?
  • Obowiązki spółdzielni socjalnej jako podmiotu gospodarczego i ekonomii społecznej.
  • Najczęściej zadawane pytania związane z zakładaniem i działaniem spółdzielni.
 • Dlaczego warto wziąć udział?

  Program szkoleniowy pozwoli uczestnikom rozwinąć praktyczne kompetencje, m.in.:

  • poznać wartości i zasady spółdzielcze np. solidaryzm, samopomoc, demokracja, równość, otwartość, sprawiedliwość, odpowiedzialność społeczna, troska o innych
  • zwiększyć znajomość uregulowań prawnych określających działania spółdzielni
  • zrozumieć specyfikę spółdzielni socjalnej i świadomie podjąć decyzję, czy spółdzielnia socjalna jest formą odpowiednią dla naszej grupy i pomysłu
  • przedyskutować swoje pomysły
  • poznać dobre praktyki
  • przygotować się do pojęcia pierwszych kroków służących utworzeniu spółdzielni socjalnej.
 • Dla kogo?

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli grup uczestniczących w projekcie MOWES:

  • przedstawicieli grup nieformalnych zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa społecznego, m.in. spółdzielni socjalnej
  • osoby, które nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu spółdzielni socjalnej – szkolenie prowadzone będzie na poziomie podstawowym
  • preferowane jest uczestnictwo 2 osób z jednej grupy
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
 • 2 x 8 h szkoleniowych w godzinach od 9.00-16.15
 • Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz obiad.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ

Kraków

Szkolenie dla uczestników z Krakowa oraz powiatów krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego, wielickiego, myślenickiego albo bocheńskiego

16-17.09.2017 (sobota – niedziela)

Zajęcia odbędą się w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, ul. Malborska 65 w Krakowie.

Chrzanów

Szkolenie dla uczestników z powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego oraz wadowickiego.

23-24.09.2017 r. (sobota – niedziela)

Zajęcia odbywać się będą w Chrzanowie, w siedzibie Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej, ul. Grunwaldzka 5.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.