Multiracial group of friends with hands on stack and looking down at camera. They are six persons, three boys and three girls, on their early twenties. Teamwork and cooperation concepts.

Idee rozwoju społeczności lokalnych. Praktyki europejskie, korzyści, rozwiązania systemowe.

Zapraszamy na spotkanie „Jak włączać ideę rozwoju społeczności lokalnych w polityki publiczne?”. Wydarzenie poświęcone będzie praktyce pracy organizatorów społeczności lokalnych (community development) w różnych krajach i środowiskach, oraz zasadom włączania tej metody działania, w  główny nurt polityk publicznych.  Mamy nadzieję,  że wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie:  jak,  w sposób systemowy,  wykorzystywać tą metodę pracy w rozwiązywaniu kluczowych i aktualnych problemów społecznych?  Chcemy rozmawiać o polityce publicznej (public policy) odnoszącej się do pracy w społecznościach lokalnych, w szczególności środowisk trudnych i zaniedbanych.  Jak pobudzać potencjał  tych osób i grup  do aktywności, współpracy i współdecydowania o najbliższym otoczeniu i swoim życiu?  Nasze seminarium będzie również okazją do prezentacji krakowskiej perspektywy organizowania społeczności lokalnej, oraz do szerokiej wymiany doświadczeń. Gośćmi spotkania będą przedstawiciele i przedstawicielki Europejskiej Sieci Rozwoju Społeczności Lokalnych (European Community Development Network, www.eucdn.net).

Organizatorzy:  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, European Community Development Network, Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krakowie.
Ministerstwo ds. społeczności lokalnych… niemożliwe? A jednak!

Do udziału w seminarium zapraszamy  osoby z instytucji    i  organizacji pozarządowych pracujących ze społecznościami lokalnymi oraz aktywnych mieszkańców i mieszkanki Krakowa.

31 maja  2017 roku (środa),  w godzinach 16.00 – 20.00 w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta 20  (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie,  1.  piętro).

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski, udział w nim jest bezpłatny.  Obowiązuje  rejestracja zgłoszeń:  www.bis-krakow.pl/seminarium

Zaproszenie i program

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Rozwój Społeczności Lokalnych w Europie. W kierunku wspólnych założeń i rozumienia”.

Wersja polska
Wersja angielska