slider-maly-ikona-4

Praca w BIS – koordynator_ka OWES

Poszukujemy nowej osoby do naszego zespołu!

KOORDYNATOR_KA PROJEKTU OWES

Zakres obowiązków:

 • Koordynacja i nadzór nad prawidłową i rzetelną realizacją projektu.
 • Koordynacja działań zespołu projektowego oraz współpracowników.
 • Prowadzenie dokumentacji projektu, w tym pracowników, wykonawców i kontrahentów.
 • Nadzór nad promocją projektu i rekrutacją uczestników.
 • Prowadzenie dokumentacji rekrutacji i przebiegu wsparcia uczestników projektu, w tym dokumentacji uczestników w systemie SL2014.
 • Monitoring postępu rzeczowego projektu, harmonogramu i realizacji celów projektu.
 • Bieżący monitoring postępu finansowego realizacji projektu oraz inicjowanie przesunięć finansowych.
 • Analiza i nadzór kwalifikowalności wydatków i opis dokumentów finansowych, zgodnie z wymaganiami projektu.
 • Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna z realizacji projektu.
 • Nadzór i pozyskiwanie wkładu własnego do projektu.
 • Realizacja procedur związanych z zasadą konkurencyjności.
 • Nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, zasadami realizacji projektów w ramach MRPO.
 • Nadzór nad ochroną danych osobowych w projekcie.
 • Monitoring i nadzór nad realizacji standardów OWES w projekcie.
 • Realizacja projektu zgodnie ze standardami i zasadami Fundacji BIS.
 • Organizacja współpracy i komunikacji z Liderem i Partnerami projektu.
 • Współpraca z pracownikami projektu w celu sprawnej realizacji całości zadań projektu.

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego
 • minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów, w tym z EFS
 • minimum 2 letnie doświadczenie w koordynacji projektów
 • znajomości procedur związanych z realizacją projektów w ramach MRPO
 • rzetelności i umiejętności efektywnej organizacji własnej pracy
 • samodzielności i nastawienia na poszukiwanie rozwiązań

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, na czas określony maj 2017  – lipiec 2019 r. (w tym 3 miesięczny okres próbny)
 • udział w realizacji wartościowego projektu, który przynosi korzyści jego uczestnikom i stwarza okazję do rozwoju realizatorom
 • możliwość rozwoju w dużej organizacji pozarządowej oraz włączania się w kolejne projekty Fundacji

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego zawierającego klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać do dnia 25.04.2017 r. na adres rekrutacja@bis-krakow.pl.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i zaprosimy do udziału w dwustopniowym procesie rekrutacyjnym.