ZAPYTANIE

Zapytanie ofertowe – usługi cateringowe (Szkoła Liderów i Liderek)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej na usługi cateringowe na cykl szkoleniowy „Szkoła Liderów i Liderek” (łącznie 6  dni) realizowany w ramach Projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Rozeznanie rynku KOM Szkoła Liderów

Propozycja cenowa KOM Szkoła Liderów