ZAPYTANIE

Zapytanie ofertowe – usługi cateringowe (ABC w NGO)

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania propozycji cenowej na usługi cateringowe na cykl szkoleniowy „ABC w NGO” (łącznie 8  dni) realizowany w ramach Projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Rozeznanie rynku KOM ABC

Propozycja cenowa KOM ABC