Multiracial group of friends with hands on stack and looking down at camera. They are six persons, three boys and three girls, on their early twenties. Teamwork and cooperation concepts.

Pierwszy taki Program dla Radnych

Zapraszamy Radnych z Krakowskich Dzielnic do udziału w Programie „Radni – liderzy – politycy lokalni”.

DLA KOGO?

Program adresowany jest do Radnych, którzy chcą:

  • wzmacniać swoje kompetencje i umiejętności osobiste jako liderów,
  • świadomie korzystać z metod włączania mieszkańców, sprawdzić je w praktyce i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy w roli lidera, radnego, polityka lokalnego,
  • się wyróżniać i adekwatnie do potrzeb mieszkańców wypełniać rolę radnych w samorządzie,
  • poznać ludzi, którzy mają osiągnięcia w skutecznej współpracy z mieszkańcami,
  • zaangażować mieszkańców w ciekawe przedsięwzięcia na osiedlu w dzielnicy.

Kompleksowy program będzie trwał od maja do grudnia 2015 roku i rozłożony jest na dwa etapy, obejmuje część edukacyjną i część praktyczną. Dysponujemy dwunastoma miejscami w Programie. Na zgłoszenia czekamy do 13 kwietnia br. Więcej informacji na stronie projektu „Aktywna przestrzeń w dzielnicy”.