slider-3

Konkurs ofert to nie wszystko

Zapraszamy na szkolenie dotyczące upowszechniania modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

KONKURS OFERT TO NIE WSZYSTKO!

Finansowe i niefinansowe narzędzia współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem współpracy międzysektorowej w swoim regionie.

Podczas zajęć zaprezentujemy Państwu Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych – katalog narzędzi i zasad współpracy rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako podstawa do planowania i rozwoju współpracy jednostek samorządu terytorialnego z III sektorem.

Szkolenie odbędzie się w dniach 9-10.04.2015 godz. 9 – 16.15 w Krakowie, siedziba Fundacji BIS, ul. Krasickiego 18/Ip

Podczas zajęć poznają Państwo:

 • genezę Modelu Współpracy i wizję rozwoju III sektora jaka stała u jego podstaw,
 • katalog różnorodnych form współpracy jaką mogą nawiązywać jednostki administracji z organizacjami pozarządowymi, w ramach:
  • konsultacji społecznych i dialogu obywatelskiego,
  • realizacji zadań publicznych – w tym formy pozakonkursowe i pozafinansowe,
  • wspólnej realizacji projektów i partnerstwa lokalnego,
 • dobre praktyki stosowane w podobnych samorządach,
 • praktyczne wskazówki pomocne przy wdrażaniu wybranych narzędzi współpracy.

Szkolenie będzie również dobrą okazją do tego, by:

 • podyskutować o tym, jak budować dobre warunki współpracy i rozwijać kulturę dialogu,
 • zastanowić się nad jakością współpracy międzysektorowej w swoim regionie,
 • wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami innych regionów Małopolski,
 • poznać perspektywę „drugiej strony” (w szkoleniu udział wezmą zarówno przedstawiciele NGO jak i pracownicy JST),
 • poznać ciekawych ludzi i nawiązać kontakty, które mogą być wstępem do dobrej współpracy w przyszłości.

Chęć do udziału w szkoleniu potwierdza wysłanie formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 02.04.2015 r.

W razie, gdyby osoba zgłaszająca się nie mogła uczestniczyć w szkoleniu, koniecznym jest zapewnienie zastępstwa. Osoba zastępująca musi spełniać warunki uczestnictwa w projekcie.

Szczegóły znajdziecie Państwo w zaproszeniu