federacja-stand

Powstaje federacja małopolskich organizacji

Członkowie 40 organizacji pozarządowych z różnych regionów Małopolski spotkali się na trzy dni w Dobczycach widząc potrzebę powołania i deklarując wolę uczestnictwa w tworzeniu federacji małopolskich organizacji pozarządowych.
Do tej inicjatywy zaprosiły je: Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, realizujące projekt zatytułowany „Brakujące Ogniwo – federalizacja małopolskich organizacji pozarządowych”, zakładający wzmocnienie i konsolidację podmiotów sektora pozarządowego w naszym regionie.
W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję poznać strukturę, zasady i efekty działań federalizacyjnych na przykładzie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Federacji Mazowia, Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok oraz federacji branżowych. Podjęli decyzję przystąpienia do federacji i wybrali spośród siebie szesnastoosobowe prezydium. Spotkanie było okazją do dyskusji nad oczekiwaniami wobec tworzonej inicjatywy współpracy, pracą nad jej kształtem, ustaleniem zasad współpracy i budowania partnerstwa działań.