Projekt Współpraca na medal – wdrażanie standardów współpracy JST-NGO w Małopolsce

Model Współpracy praktycznie

Szkolenie przybliżające Model współpracy samorządu z organizacjami odbędzie się 10 i 11 grudnia w siedzibie Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Do udziału zapraszamy samorządowców, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Model zawiera praktyczne rozwiązania i określa minimalne, rekomendowane standardy współpracy z gotowym do zastosowania katalogiem działań. Celem szkoleń upowszechniających jest przygotowanie uczestników do wdrażania wybranych rekomendacji Modelu Współpracy we własnym samorządzie.  W trakcie ich trwania uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi w swoim samorządzie.

Cele szkolenia:

  • poznanie Modelu Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
  • zwiększenie wiedzy nt. nowych, finansowych i pozafinansowych form współpracy i możliwości ich praktycznego zastosowania
  • refleksja nad kondycją współpracy własnego samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz obszarami do rozwoju
  • przybliżenie dobrych praktyk we współpracy.

Ramowy program szkolenia:

  • wizja i rola organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym
  • model współpracy – główne założenia i zasady współpracy
  • I płaszczyzna współpracy – udział organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych
  • II i III płaszczyzna współpracy – przegląd finansowych i pozafinansowych form współpracy
  • refleksja nad kondycją współpracy z organizacjami pozarządowymi we własnym samorządzie oraz obszarami do rozwoju

Metody pracy:

Mini wykłady i prezentacje (przekazanie wiedzy)
Ćwiczenia indywidualne i grupowe (rozwój umiejętności).

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach upowszechniających zachęcamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i przesłania go do organizatorów projektu do dnia 08.12.2014, na adres: anna.labno@bis-krakow.pl lub na adres: Fundacja BIS, ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków.

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony posiłek w ciągu zajęć, materiały szkoleniowe – poradnik oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (dla osób z poza Krakowa). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje o szkoleniach upowszechniających Model Współpracy uzyskać można:

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18 (I piętro), 30-503 Kraków
tel./fax. 12 412 15 24, 12 418 00 77

Kierownik projektu:
Anna Łabno – Kucharska: anna.labno@bis-krakow.pl