FIO Małopolska – nowa strona

Więcej informacji na temat oferty, zasad przyznawania mikro-dotacji jak i realizowanych działaniach znajdą Państwo na stronie www.malopolskalokalnie.pl