Szansa na nowe Centra Wolontariatu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych, prowadzących lub zamierzających prowadzić Centrum Wolontariatu, do udziału w projekcie „Małopolska Sieć Centrów Wolontariatu”, którego celem jest stworzenie regionalnej sieci współpracy na rzecz rozwoju wolontariatu. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada br.